I Mellem Tiden 1
I Ølstykke Bypark vil du kunne opleve skulpturen, I Mellem Tiden.
Imt4 (1)
Værket hilser bla. bronzealderen. Du kan ane konturerne, hvis du ser godt efter, når du besøger Ølstykke Bypark.

Kunstneren Mette Mailund Strong har i tæt samarbejde med smed, Troels Mikkelsen, udført skulpturen, I Mellem Tiden. Formålet med skulpturen er at skabe et markant kunstværk, der inviterer dig til bevægelse og bidrager til en kunstnerisk og æstetisk oplevelse i Ølstykke Bypark, hvor skulpturen står. Værket tager udgangspunkt i Egedals Kommunes vision om hverdag og fællesskab i bevægelse: Når du ser værket, skal du endelig vandre omkring-, igennem- og imellem skulpturens fremkaldte og opløste ”vægge”. 

Værkets titel i mellem tiden henviser til de referencer fra fortid, nutid og fremtid, som kan ses i skulpturen. Du vil kunne se, at skulpturen henter inspiration fra for eksempel svingkarrusellen, soluret og Stonehenge. Og kunstneren ser skulpturen som et gadekryds og sammenfald af erfaringer, følelser og drømme. Mette Mailund Strong kalder skulpturen, I Mellem Tiden, hvilket får et ekstra lag af betydning, da du konkret bevæger dig i mellem tiden, fra markante symboler fra bronzealderen til unges fortolkning af nutid og fremtiden. En fremtid de unge selv spiller hovedrollen i, og som gymnasieelever fra Egedal Gymnasium i samarbejde med Mette Mailund Strong har givet deres bidrag til i form af tegninger og ord, som er blevet en del af skulpturen.

I mere overført betydning beskriver skulpturen i-mellem-tid et tidsrum, en form for mellemrum mellem to aktiviteter. Det kan beskrives på mange måder, men Mette Mailund Strong trækker på betegnelser som spildtid, ventetid, en pause, et åndehul, et vakuum – du kan selv fylde på listen… Mette Strong siger om denne overførte betydning: Livet er fyldt med mellemtider og vi bevæger os i dagligdagen forholdsvis let i mellem tider. For eksempel i mødet mellem forskellige generationer, som har hver deres måder at gøre ting på. Fra gammelt til nyt tankegods. Traditioner, overbevisninger, etikette (og modsætningen til samme) kan opleves forskelligt afhængigt af hvilken tid, man tilhører, eller hvordan man forholder sig i-mellem-tider og viderefører det, man stammer fra.

Om værkets formsprog, siger kunstneren, at "skulpturens uoverskuelige virvar af skæve vinkler er inspireret af husgavle og vinkler i boliger og parcelhuse, der ses i området, og som er så karakteristiske for kommunen. Det hele er bundet sammen af et rødt bånd, der bevæger sig som en uendelig tråd rundt i hele værket".

Kunstneren Mette Strong siger om processen hen mod tilblivelsen af værket: "Tak for samarbejdet til Billedkunstholdet og underviser Anders Breiner fra Egedal Gymnasium som med stort engagement har bidraget med tegninger og ord! Tak også til Seniorforsker Flemming Kaul fra Nationalmusset, som har ydet velvillig bistand i bronzealderens fortællinger, billedmateriale og symbolverden fra stedsspecifikke fund fra området".

Kunstværket er realiseret med støtte fra Egedal Kommunes Kunstråd, 2021. Du kan læse mere om Kunst i Egedal på siden her.

Du kan også gå på opdagelse i Kunststrategien, hvor du kan læse meget mere om, hvad ambitionerne om Kunst I Egedal er. Den kan du finde her

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kunstrådet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kunstraadet@egekom.dk
Tlf.: 7259 7601

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12