Skenkelsø, Egedal Kommune
Skenkelsø, Egedal Kommune
  1. Det er tilladt at fiske i kommunens søer og vandhuller, medmindre Egedal Kommune har forbudt dette ved skiltning eller annoncering.
  2. Lystfiskeren skal have et gyldigt lystfiskertegn, med mindre vedkommende enten er yngre end 18 år eller folkepensionist, jf. reglerne om fisketegn i fiskeriloven.
  3. Lystfiskeri omfatter kun fiskeri med stang og snøre. Det er ikke tilladt at fiske med garn, ruser, tejner, krebsebrikker, krogliner og lignende redskaber.
  4. Der må ikke fiskes fra båd, flydering eller lignende.
  5. Der må ikke anvendes forfodring (forfodring er når man smider foder eller smagsstoffer i vandet for at tiltrække fisk).
  6. Der skal tages hensyn til gydepladser og ynglende fugle.
  7. Det er ikke tilladt at færdes i rørbevoksninger, dvs. bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder skal undgås.
  8. Knækkede fiskesnører og andet affald må ikke efterlades.
  9. Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.
  10. Af hensyn til de enkelte lokaliteters særlige forhold, kan Miljøcenteret fastsætte andre og/eller supplerende regler for lystfiskeriet, forbyde lystfiskeri eller opsige indgåede aftaler.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12