Drikkevand

 

Grundvandet i Egedal Kommune er generelt af god kvalitet og størstedelen af vandværkerne producerer drikkevand ved simpel vandbehandling; iltning og filtrering. 

På siderne herunder kan du læse mere om, hvilke tiltag der gøres i Egedal Kommune for at beskytte grundvandet.

Du kan også se, hvilket vandværk der leverer drikkevand til netop din adresse og du kan læse mere om vandets hårdhed.

Har du egen vandforsyning, er det også her, du kan finde hjælp.

Grundvand

I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet.

Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. Det er de statslige miljøcentre, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder.

Det er kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Hele Egedal Kommune er udpeget som OSD-område.

Vandstråle som rammer vandoverflade

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12