Drikkevand

Drikkevandet i Egedal Kommune leveres fra 13 forbrugerejede vandværker. Herudover findes der ca. 440 ejendomme, der forsynes med vand fra egen vandindvinding eller er koblet til naboens vandindvinding.

Grundvandet i Egedal Kommune er generelt af god kvalitet og størstedelen af vandværkerne producere drikkevand ved simpel vandbehandling, iltning og filtrering. 

På siderne herunder kan du læse mere om, hvilke tiltag der gøres i Egedal Kommune for at beskytte grundvandet.

Du kan også se, hvilket vandværk der leverer drikkevand til din netop din adresse og du kan se læse mere om vandets hårdhed.

Har du egen vandforsyning er det også her du kan finde hjælp.

Grundvand

I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet.

Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. Det er de statslige miljøcentre, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder.

Det er kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Hele Egedal Kommune er udpeget som OSD-område.

Vandstråle som rammer vandoverflade

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12