OBS! Hvis du er usikker på vandkvaliteten eller du observerer brud på ledningsnettet, skal du straks kontakte din vandforsyning.

Oplever du, at din vandforsyning er anderledes end den plejer, der kan fx være lavt tryk, misfarvning eller måske kommer der slet ikke vand ud af hanen?

Det er generelt en rigtig god idé at tjekke vandværkets hjemmeside for eventuelle informationer om allerede opdagede fejl, før du ringer.

Find dit lokale vandværk i Egedalkortet, se link nedenfor.

Er dit vand misfarvet?

Hvis trykket eller strømningsretningen i ledningsnettet har været ændret, kan de jernaflejringer, der findes i ledningsnettet, blive hvirvlet op i drikkevandet. Jernet kan farve dit vand i en rødlig farve, men det er ikke farligt for din sundhed. Det kan dog være en god idé at vente med tøjvask, indtil du har sikret dig, at farven er skyllet ud af vandledningerne.

Har du egen vandboring?

Har du egen vandboring, er du selv ansvarlig for vedligehold og renovering af boringen. Du er ligeledes selv ansvarlig for drikkevandets kvalitet. Vær her særlig opmærksom på, at der er forskellige kvalitetskrav til drikkevandet, afhængig af om du udelukkende leverer vand til din egen husholdning eller om du også leverer vand til naboen. For mere information, klik på fanen Egen vandforsyning. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12