I Danmark er vores drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand. Derfor udføres der et stort arbejde for at beskytte Danmarks grundvand.

Statens kortlægning og kommunernes indsatsplaner

For at beskytte vores grundvand vedtog folketinget i 1999, at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning.

Det er staten, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder. Derimod er det kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Koordinationsforum

I forbindelse med udarbejdelsen af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse nedsættes et såkaldt Koordinationsforum, som er specifik for den enkelte indsatsplan. Koordinationsforum består af interessenter i planområdet, det være sig vandforsyninger, vandsamarbejde(r), udvalgsformand/udvalgsformænd, sagsbehandlere som repræsentanter for planområdets nabokommuner, region(er), Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, samt diverse foreninger, herunder landboforeninger og Danmarks Naturfredningsforening.

Koordinationsforum har til opgave at kvalitetssikre indsatsplanen løbende, og bliver derfor præsenteret for planen flere gange i løbet af processen. Forvaltningen/forvaltningerne præsenterer forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Koordinationsforum til drøftelse før forslaget behandles politisk første gang. Ved præsentationen vil der være lejlighed til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til rettelser.

Koordinationsforum får desuden det reviderede forslag til planen tilsendt før planen endeligt bliver vedtaget af politikerne.

Kort til Smørum-Ballerup indsatsplan

Egedal og Ballerup er i gang med at udarbejde Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Smørum-Ballerup. Indsatsplanen er ikke færdig og tilgængelig endnu, men vil komme her på siden.

Se kortet over den kommende indsatsplan herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

Egedal Kommunes vedtagne indsatsplaner

Hele Egedal Kommune er udpeget som OSD-område. Dermed skal der udarbejdes indsatsplaner for hele Egedal Kommunes areal. Der er pt. udarbejdet og vedtaget 8 indsatsplaner.
Du kan læse vedtagne indsatsplaner i Egedal Kommune nedenfor.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12