Hvis du kan svare ja til følgende spørgsmål:

  • Har du en brønd eller boring på din ejendom?
  • Er ejendomme blevet tilsluttet vandforsyning fra et vandværk?
  • Er brønden eller boringen nu overflødig og skal ikke bruges til erhvervsformål i fremtiden?

Så skal du have din brønd eller boring lukket. Det kaldes en sløjfning og foretages af et brøndborefirma med A-bevis.

Se listen over brøndborefirmaer med A-bevis nederst på GEUS' hjemmeside via linket nedenfor:

Du kan bruge skemaet nedenfor til at anmelde sløjfningen til Egedal Kommune:

Er din brønd eller boring taget ud af drift før den 21. november 2007?

Så kan du være omfattet af et godt tilbud fra Grundvandspuljen. Hvis din brønd eller boring er taget ud af drift før den 21. november 2007 er der en god chance for, at du kan få dækket udgifterne til sløjfning af Grundvandspuljen.

Grundvandspuljen er en sammenslutning af de vandværker, som indvinder vand i Egedal kommune. Puljens formål er at hjælpe til at sikre forsyningen af rent vand nu og i fremtiden. Grundvandspuljen er ikke en kommunal organisation, dens aktiviteter finansieres af vandværkerne selv. Det er derfor også op til Grundvandspuljen at vurdere, hvilke sløjfninger de vil finansiere.

Se kontaktoplysninger til Grundvandspuljen på KVE's hjemmeside i linket nedenfor:

Se også pjecen om sløjfning af brønde og boringer nedenfor:

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000