Tilladelse til vandindvinding

Indvinding af vand i større mængder, herunder erhvervsbrug, kræver tilladelse af hensyn til grundvandsmagasinet. Du bruger skemaet ”Ansøgning om tilladelse til vandindvinding”, som du udfylder og sender til kommunen sammen med VVM-skemaet (se nedenfor).

Du behøver ikke at ansøge om tilladelse til vandindvinding, hvis du bor udenfor vandværkernes naturlige forsyningsområde, og hvis du med egen boring kun forsyner din egen husstand. Bor du udenfor det naturlige forsyningsområde og forsyner flere husholdninger kræver det tilladelse.

Husk, at selvom du ikke skal have vandindvindingstilladelse, skal du stadig indsende resultaterne af en forenklet drikkevandskontrol til kommunen hvert 5. år, hvis du forsyner flere husstande med vand fra din ejendoms brønd eller boring.

VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Forud for alle større indgreb i miljøet skal der screenes for eventuelle miljøpåvirkninger. Det gælder også nye kategori A boringer. En VVM-screening vil enten udløse eller ikke udløse behov for en større undersøgelse. Forud for selve VVM-screeningen ligger anmeldelsen af projektet, og den står du for.

Du kan finde VVM-anmeldeskemaet på retsinformation.dk.

Skemaet sendes til miljovurdering@egekom.dk. Du kan også skrive hertil, og så få skemaet tilsendt på mail. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12