Flytningen af overskudsjord fra et byggeprojekt eller andet kan være omfattet af de regler, der findes for jordflytning. Reglerne omfatter anmeldelse af jordflytningen og dokumentation for jordens forureningsgrad.

Hvornår skal du anmelde din jordflytning?

Du skal anmelde din jordflytning, hvis jorden

 • Jorden er opgravet på en ejendom, der er områdeklassificeret
 • Jorden er forurenet
 • Jord er opgravet på kortlagt ejendom
 • Jorden er opgravet på offentlig vej
 • Jorden flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg

Er din jordmængde mindre en 1 m3, og er jorden uforurenet kan du køre jorden på genbrugsstationen uden anmeldelse.

Er der tale om større jordmængder, skal jorden bortskaffes på anden vis. Kontakt evt. en godkendt jordmodtager, en vognmand eller en entreprenør.

Du kan tjekke om jorden er fra områdeklassificeret areal eller forureningskortlagt på Egedalkortet

Hvem skal anmelde din jordflytning

Er du en af de personer, der står på nedenstående liste, skal du som minimum sikre dig, at din jordflytning er anmeldt

 • Grundejer af ejendommen, hvor jorden er opgravet
 • Bruger af ejendommen, hvor jorden er opgravet
 • Bygherre for projektet, der giver anledning til jordflytningen
 • Den som er ansvarlig for jordlytningen (herunder entreprenør) 

Sådan skal du anmelde din jordflytning

Du kan anmelde din jordflytning online via jordweb.dk eller du kan alternativ udfylde et skema til anmeldelse af jordflytning og indsende det til Klima, natur og miljø. 

Dokumentation af jordens forureningsgrad

Jordens forureningsgrad fastlægges ved jordprøver, der for de områdeklassificerede arealer analyseres for  "diffuspakken".  

Antallet af nødvendige jordprøver til fastlæggelse af forureningsgraden varierer

 • Ren jord skal dokumenteres med en prøve pr 30 tons jord
 • Jord fra kortlagte ejendomme karakteriseres med en prøve pr 30 tons jord
 • Forurenet jord fra områdeklassificerede arealer eller fra offentlig vej karakteriseres med en prøve pr. 120 tons jord

Brug af vejareal til midlertidig opbevaring af jord

Har du brug for midlertidigt at placere jord, byggematerialer eller container med mere på offentlig vejareal, skal du ansøge kommune om brug af vejareal. Dette kan du gøre i selvbetjeningslinket til højre.

Gebyr på jordflytninger

Opstartsgebyr:

Taksten inkluderer modtagelse af anmeldelse, gennemgang af oplysninger og behandling af anmeldelsen op til en halv times sagsbehandling

455.50 kr.

Tillægsgebyr pr. påbegyndt 15 minutters sagsbehandling:

Ved sager over en halv times sagsbehandling opkræves et tillægsgebyr pr. påbegyndt 15 minutters sagsbehandling.

179.25 kr.

 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12