Udlægning af knust asfalt som bærelag i vejanlæg som erstatning for stabilgrus under tæt asfaltslidlag er tilladt. Knust asfalt indeholder tjærestoffer og tung olie, som kan forurene jord. Tjærestoffer og tung olie er kræftfremkaldende.

Ønsker du at bruge knust asfalt til andet end udlægning på vej under tæt slidlag, kræver det tilladelse, som du skal søge hos Jordgruppen i kommunens Center for Trafik og Miljø.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:

  • Plantegning, der viser hvor knust asfalt ønskes udlagt
  • I hvilken tykkelse den knuste asfalt udlægges
  • Den totale mængde knust asfalt, der udlægges
  • Beskrivelse af hvordan den knuste asfalt udlægges og hvordan det sikres, at knust asfalt ikke spredes til omgivelserne
  • Dokumentation/analyser for indhold af forurenende stoffer i den knuste asfalt

Tilladelsen kan gives, hvis projektet ikke medfører en jordforurening eller risiko for spredning af knust asfalt til andre områder.

Såfremt Kommunen giver tilladelse til udlægning af knust asfalt kan det medføre, at hele/dele af din grund bliver forureningskortlagt hos Region Hovedstaden.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12