Hvis din matrikel ligger inden for den såkaldte områdeklassificering betyder det, at kommunen har vurderet, at jorden i det område, hvor du bor, kan være lettere forurenet. Det betyder blandt andet, at du er omfattet af regler for jordflytning, og at du kan få gode råd til at leve på en lettere forurenet grund.

Se på Egedalskortet om din grund er områdeklassificeret. 

Det betyder områdeklassificeringen for dig

Al jord indenfor områdeklassificerede arealer betragtes som lettere forurenet. Bor du på et områdeklassificeret areal, betyder det at

  • Myndighederne administrerer jorden på din matrikel, som om den er lettere forurenet
  • Skal du flytte jord væk fra matriklen, skal du anmelde jordflytningen til kommunen
  • Du kan vælge at følge gode råd vedr. at bo og opholde dig på en lettere forurenet ejendom.

Hvad er et områdeklassificeret areal?

Områdeklassificerede områder er større, sammenhængende arealer, hvori myndighederne - pr. definition - betragter og administrerer jorden som lettere forurenet. Områdeklassificeringen er baseret på et erfaringsmæssigt skøn over sammenhæng mellem et områdes historik og forurening af jord. Kommunen har ikke kendskab til den faktiske forureningsgrad på de enkelte matrikler indenfor områdeklassificeringen.

Det betyder, at selvom din ejendom ligger indenfor et områdeklassificeret areal,  er din grund ikke nødvendigvis lettere forurenet. Omvendt kan du heller ikke være sikker på, at din grund er uforurenet, fordi den ligger udenfor områdeklassificeringen.

Områdeklassificeringen er i Egedal Kommune fastlagt ved " Regulativ for anmeldepligtige jordflytninger og områdeklassificering". I regulativet kan du læse mere om baggrunden for klassificeringerne af de enkelte delområder i kommunen.

Formålet med områdeklassificeringen

Der er tre hovedformål med områdeklassificeringen:

  • At undgå at lettere forurenet jord spredes på uforurenede arealer
  • At udpege områder, så myndighederne får mulighed for at målrette generel rådgivning om at bo og opholde sig på lettere jord
  • At lette arbejdet med flytning af overskudjord fra byggearbejder i byområderne/områdeklassificerede arealer

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12