Danmark arbejder efter at blive 100 % forsynet fra vedvarende energi i 2050. Og allerede i 2030 skal CO2-udledningen være reduceret med 70 %.

I Region Hovedstaden er der en fælles energivision om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 – og transportsektor i 2050.

Kommuners forudsætninger for at bidrage til denne udvikling er forskellige. Som en vækstkommune med fortsat byudvikling, store vejanlæg samt en varmeforsyning som i dag i høj grad kommer fra gas og olie er denne omstilling en stor udfordring.

Det overordnede mål for Egedal Kommune er, at reducere den samlede CO2-udledning for hele kommunen med 50 % i 2030. Det skal bl.a. ske gennem en reduktion i den samlede bygningsmasses energiforbrug på 15 % i 2025 og en reduktion i udledningen af CO2 fra kommunen selv på 60 % i 2030.

I februar 2020, vedtog byrådet i Egedal Kommune en ny strategisk Klima- og Energiplan, der kortlægger vejen frem mod et reduceret energiforbrug og et mere fleksibelt energisystem.

Planen giver et overblik over den nuværende status på energiområdet i Egedal og redegør for tendenser og rammer på området.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12