Et reduceret energiforbrug og øget andel af vedvarende energi er to sider af samme sag. Egedal Kommune arbejder målrettet for at reducere energiforbruget i bygninger.

Som vækstkommune har nybyggeri en stor betydning i Egedal. Siden 2010 har Egedal stillet krav om bedste energiklasse (p.t. bygningsklasse 2020) i det gældende bygningsreglement ved alt nybyggeri. Det betyder at kommunens nye byudviklingsområder udelukkende opføres som lavenergibygninger.

Kravet omfatter også de kommunale bygninger og dermed også Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter, som opføres efter 2020 standard.

Det største potentiale for energibesparelser ligger i den eksisterende bygningsmasse. Egedal Kommune har mange parcelhuse af ældre dato og det vurderes, at potentialet for rentable investeringer i energirenovering i Egedal er på mere end 1 milliard kr.

Egedal Kommune er gået foran ved at energirenovere kommunens egne bygninger. I årene 2008 - 2012 er der afsat ca. 50 millioner til dette formål og kommunen har fortsat planer om yderligere at fremrykke investeringer gennem et såkaldt ESCO projekt.

Energitjenesten

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12