Egedal Kommune har i en årrække haft fokus på bæredygtig byudvikling, lavt energiforbrug, vedvarende energi og en nødvendig klimatilpasning. Det er vores mål at klimatilpasse vores nye og eksisterende byområder, så de i højere grad er rustet til klimaforandringerne. Alle vores indsatser på området er samlet i en klimatilpasningsplan.

Ådalen i Egedal Kommune

Læs mere på VVM Klimatilpasning af Stenløse By.

Stenløse By har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år.

Egeblade og græs
Nyhed

Følg projektet Klimatilpasning af Stenløse by

31. maj 2022 var Novafos og Egedal Kommune værter for et møde i følgegruppen for projektet Klimatilpasning af Stenløse by. Mødet blev holdt på Egedal…

Stenløse Å Foto Novafos
Nyhed

Novafos og Egedal Kommune inviterer deltagere til følgegruppe for projektet Klimatilpasning af Stenløse by

Med tilladelsen fra Egedal Kommune til, at Stenløse Å forbliver i sit nuværende trace, mens regnvandet håndteres i en ledning under åen, ønsker Novafo…

Forside 2 Pjece

Bedre vandmiljø og færre oversvømmelser

Ny pjece fra Novafos: Bliv klogere på muligheder og konsekvenser i projektet Klimatilpasning Stenløse by.

Miljøkonsekvensrapport Klimatilpasning af Stenløse By 2020
Nyhed

Virtuelt informationsmøde om Stenløse Å

Novafos inviterer borgerne i Egedal Kommune til et virtuelt informationsmøde om Stenløse Å. Mødet holdes tirsdag den 17. november 2020 kl. 17:00 – 18.…

Miljøkonsekvensrapport Klimatilpasning af Stenløse By 2020
Nyhed

Ny miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse By

Egedal Kommune har af Novafos modtaget den reviderede miljøkonsekvensrapport om klimatilpasning af Stenløse By.

Møde i Følgegruppen til klimatilpasning af Stenløse By. Foto: Line Sandgreen, Novafos.
Nyhed

En ny følgegruppe giver råd og input til projekt ”Klimatilpasning af Stenløse By”

Torsdag den 27. februar 2020 holdt følgegruppen til projektet ’Klimatilpasning af Stenløse by’ sit første møde. Selvom der er mange forskellige inter…

Dialog langs åen om regnvandsforløb 29.02.2020 Foto Lotte Raabo Larsen
Nyhed

Dialog langs åen om regnvandsforløb

Lørdag formiddag den 29. februar havde borgerne i Egedal Kommune mulighed for at møde repræsentanter for Novafos og Egedal Kommune to steder langs den…

Mødesteder 29 Feb 2020 Foto: Kort SDFE og rute indtegnet af Egedal Kommune.
Nyhed

Regnvandsforløb gennem Stenløse giver mulighed for rekreative områder i byen

Novafos og Egedal Kommune inviterer til en snak om gode forslag til, hvordan den kommende regnvandsledning kan udformes gennem Stenløse, og kan åbne m…

Borgermøde om klimatilpasning i Stenløse den 11. marts 2019
Nyhed

Stor interesse for klimatilpasningen i Stenløse

Mandag den 11. marts 2019 lagde Egedal Rådhus lokaler til et velbesøgt borgermøde om projektet Klimatilpasning af Stenløse by. Omkring 120 engagerede…

Sådan får vi styr på regnvandet i Stenløse Å

Film om klimatilpasning

Forstå klimatilpasningsprojektet af Stenløse by på under 5 minutter i denne lille film på YouTube.

Nedbørstilpasning

Klimaforandringer er en af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Vi må alle indstille os på at det danske klima er ved at ændre sig, og at ris…

Nyhed

Klimatilpasning skal få styr på regnvandet

En meter på en time. Så meget kan vandet stige i Stenløse Å, når det regner kraftigt. Åen går over sine bredder og giver oversvømmelser på private gru…

Novafos udfører klimatilpasningen

Novafos udfører klimatilpasningsprojektet. Egedal er myndighed, og samarbejder med Novafos om projektet. Se alle informationer fra Novafos om projekte…

Nyhed

Borgermøde om klimatilpasning i Stenløse

Mandag den 11. marts 2019 starter den første offentlige høring som en del af miljøvurderingen af projektet ’Klimatilpasning af Stenløse by’.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

HR- og kommunikationschef
Henrik Skovdal
E-mail: Henrik.Skovdal@egekom.dk

Tlf: 72 59 62 90