Værebro Å 2018. Billede er taget fra Hovevej, syd for Veksø set mod øst

Egedal Kommune deltager i projektet Klimatilpasning på tværs. Projektet har til formål at udvikle konkrete modeller for, hvordan udgifterne til klimatilpasningsprojekter kan fordeles eller finansieres, både i vandoplande til vandløb og på kyststrækninger.

Projektet skal også belyse hvordan samarbejde på tværs af kommunegrænser bedst kan fungere og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at inddrage interessenter i klimatilpasningsprojekter med en bred interessentkreds. 

I projektet er det etableret to sekretariater. Egedal Kommune fungerer som vandoplandssekretariat og Brøndby Kommune fungerer som kystsekretariat. Region Hovedstaden har rollen som koordinator mellem de to sekretariater. 

Projektet varer fra 1. januar 2020 og frem til 31. december 2021. Region Hovedstaden har bevilget 3 mio. kr. til projektet og de øvrige partner bidrager med arbejdstimer og/eller økonomiske midler. 

Partnerskabskredsen bag projektet består af:

  • Kommunerne Ballerup, Bornholm, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Roskilde og Vallensbæk.
  • Rudersdal Kommune på vegne af kommuner i NOVAFOS
  • Projektet Nordkystens Fremtid 
  • Forsyningsselskabet NOVAFOS
  • Københavns Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Forsikring & Pension
  • Kystdirektoratet
  • Miljøstyrelsen
  • Region Hovedstaden

Projektet følges af CONCITO, Forsikring og Pension, HOFOR, Danmarks Tekniske Universitet, Region Sjælland, Energistyrelsen og Det nationale netværk for klimatilpasning.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12