Egedal Kommune har i en årrække haft fokus på bæredygtig byudvikling, lavt energiforbrug, vedvarende energi og en nødvendig klimatilpasning. Det er vores mål at klimatilpasse vores nye og eksisterende byområder, så de i højere grad er rustet til klimaforandringerne. Alle vores indsatser på området er samlet i en klimatilpasningsplan.

Ådalen i Egedal Kommune

VVM Klimatilpasning af Stenløse by

Stenløse By har udfordringer med at håndtere store regnskyl, og der har blandt andet været to større oversvømmelser i løbet af de sidste 20 år

Borgermøde om klimatilpasning i Stenløse den 11. marts 2019
Nyhed

Stor interesse for klimatilpasningen i Stenløse

Mandag den 11. marts 2019 lagde Egedal Rådhus lokaler til et velbesøgt borgermøde om projektet Klimatilpasning af Stenløse by. Omkring 120 engagerede…

Sådan får vi styr på regnvandet i Stenløse Å

Film om klimatilpasning

Forstå klimatilpasningsprojektet af Stenløse by på under 5 minutter i denne lille film på YouTube.

Nedbørstilpasning

Klimaforandringer er en af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Vi må alle indstille os på at det danske klima er ved at ændre sig, og at ris…

Nyhed

Klimatilpasning skal få styr på regnvandet

En meter på en time. Så meget kan vandet stige i Stenløse Å, når det regner kraftigt. Åen går over sine bredder og giver oversvømmelser på private gru…

Novafos udfører klimatilpasningen

Novafos udfører klimatilpasningsprojektet. Egedal er myndighed, og samarbejder med Novafos om projektet. Se alle informationer fra Novafos om projekte…

Nyhed

Borgermøde om klimatilpasning i Stenløse

Mandag den 11. marts 2019 starter den første offentlige høring som en del af miljøvurderingen af projektet ’Klimatilpasning af Stenløse by’.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143