Få det hurtige overblik i vores pixi-version

I pixi-udgaven af Klimaplanen kan du læse om de vigtigste indsatser på klimaområdet i Egedal Kommune. Hvis du er mere interesseret i at læse den fulde version af planen, kan du scrolle videre ned på siden.

Klimaplan Forside Uden Tekst

Byrådet har den 27. september 2023 godkendt "Klimaplan 2045 - Sammen om en grøn hverdag", så Egedal Kommune sikrer de fremtidige generationer mod klimaforandringerne. En ambitiøs målsætning, der kræver en stor indsats fra både kommunen, borgerne og virksomhederne.​

Klimaplanen består af seks temaer: Grøn energi, Grøn transport, Landbrug og arealanvendelse, Kommunen går forrest, Bæredygtig hverdag samt Klimatilpasning. 

Planen ledsages desuden af et handlingskatalog, der beskriver konkrete indsatser inden for hvert tema. 

Verdens bedste hverdag er bæredygtig

Klima og verdens bedste hverdag går hånd i hånd. En række af de klimatiltag, som planen peger på, hænger sammen med de øvrige fokusområder i Egedal Kommune. Fx er aktive transportformer ikke kun godt for klimaet, men også med til at øge folkesundheden. Rejsning af skov, som også er en del af klimplanen, kan både optage CO2, give bedre betingelser for dyre- og planteliv samt sikre bynær natur og renere luft.

Læs Klimaplan 2045 i dens fulde længde nedenfor
Hvis du har fået lyst til at læse mere om Egedal Kommunes klimaindsats, kan du finde hele planen i nedenstående links. Her finder du også handlekataloget, som beskriver de konkrete klimaindsatser, vi skal arbejde med i Egedal Kommune. 

Del: