Kommunen fører tilsyn med badevandet ved Buresøbadet i form af analyser af vandkvaliteten. Der er ingen livreddere ved Buresøbadet, og sikkerheden omkring badningen foregår derfor på eget ansvar, men der er opsat redningsudstyr.

Buresøbadet ligger i Egedal Kommune ved grænsen til Allerød Kommune i den østlige ende af Buresø. Man kan parkere, hvor Skovvej og Klokkekildevej mødes.

I Egedal Kommune udtages der i badevandssæsonen op til 10 vandprøver ved Buresø, for at sikre at både vandkvalitet og de hygiejniske forhold er tilfredsstillende.

I vandkvalitetsanalysen testes der for Escherichia Coli (E. coli) og Enterokokker som begge findes i tarmsystemet hos dyr og mennesker og bliver derfor brugt som indikator på afføring i badevandet. Klik her for at læse mere om E. coli og Enterokokker.

Der arbejdes der med fire kategorier for at beskrive kvaliteten af badevandet i forhold til badevandsbekendtgørelsen: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

Vandkvaliteten i Buresøbadet har den højeste kvalitet.

Badevandsanalyser 2020 - oversigt

Dato

6. juli 2020

13. juli 2020

20. juli 2020

5. august 2020

24. august 2020

31. august 2020

E.Coli (antal pr. 100 mL)

20

10

10​

100

30

<10

Enterokokker (pr. 100mL)

3

<1

<1

2

3

3

Temperatur (målt i grader)

18,3

17,2

19,5

19

19,1

18,4

Algeopblomstringer (visuel bedømmelse)

Intet at bemærke

Intet at bemærke

Intet at bemærke

Intet at bemærke

Intet at bemærke

Intet at bemærke

Badevandskvalitet

Udemærket

Udemærket

Udemærket

Udemærket

Udemærket

Udemærket


Du kan finde resultaterne for de seneste års analyser og den samlede badevandsprofil nedenfor.

Buresøbadet, Buresø

Resultater af vandkvalitetsprøver udtaget i badesæsonen. Foruden E. coli og Enterokokker bliver der også målt temperatur og om der er nogen synlige tegn på algeopblomstringer.

 • Målinger v. Buresøbadet 2019

  Målinger angiver antallet af bakterier pr. 100mL badevand og grænseværdierne kan ses i boksen:

  Udmærket badevand Godt/tilfredsstillende badevand Ringe badevand
  E. Coli <500
  Enterokokker <200
  E. Coli 500-900
  Enterokokker 200-330
  E. Coli >900
  Enterokokker >330

  I tabellerne kan man se, at der er blevet målt et meget lavt antal E.Coli og Enterokokker i Buresøbadet, de sidste mange år. Dette gør at badevandskvaliteten er af højeste kvalitet. *i.a.b. = Intet at bemærke

  2019
  Dato
  23. maj 3. juni 5. juni 24. juni 15. juli 22. juli 7. august 26. august 2. september
  E.Coli (antal pr. 100 mL) <10 10 10 20 10 10 60 <10 10
  Enterokokker (pr. 100mL)  <1  2 <1 <1 2 25 2 <1 6
  Temperatur (målt i grader) 14,2 17,7 16,4 18,5 19,2 20,2 19,3 19,9 18,1
  Algeopblomstringer (visuel bedømmelse) i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.*

   

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12