Kommunen fører tilsyn med badevandet ved Buresøbadet i form af analyser af vandkvaliteten. Der er ingen livreddere ved Buresøbadet, og sikkerheden omkring badningen foregår derfor på eget ansvar, men der er opsat redningsudstyr.

Buresøbadet ligger i Egedal Kommune ved grænsen til Allerød Kommune i den østlige ende af Buresø. Man kan parkere, hvor Skovvej og Klokkekildevej mødes.

I Egedal Kommune udtages der i badevandssæsonen op til 10 vandprøver ved Buresø, for at sikre at både vandkvalitet og de hygiejniske forhold er tilfredsstillende.

I vandkvalitetsanalysen testes der bl.a. for Escherichia Coli (E. coli) og Enterokokker, som begge findes i tarmsystemet hos dyr og mennesker og derfor bruges som indikator på afføring i badevandet. 

Målinger angiver antallet af bakterier pr. 100 mL badevand og grænseværdierne kan ses i boksen herunder: 

Udmærket badevand Godt/tilfredsstillende badevand  Ringe
E.coli <500 E.coli 500-900 E.coli >900
Enterokokker <200 Enterokokker 200-330 Enterokokker >330

Kvalitetskrav for ferskvand (cfu/100ml)

Der arbejdes med fire kategorier for at beskrive kvaliteten af badevandet i forhold til badevandsbekendtgørelsen: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.

Vandkvaliteten i Buresøbadet har den højeste kvalitet. Der er blevet målt et meget lavt antal E.Coli og Enterokokker i Buresøbadet, de sidste mange år.  

Badevandsanalyser 2023 - oversigt

Dato

24/5

1/6

12/6

19/6

3/7

10/7

17/7

2/8

21/8

28/8

E.Coli
(antal pr. 100 mL)

<10

<10

<10

10

30 <10 <10 <10 10 <10

Enterokokker
(pr. 100mL)

<1 1 <1 12 3 <1 14 15 7 10

Temperatur
(målt i grader Celcius)

17,2

25

18,7

22,2

18

20,2

19,8 19,2 19,7 18,8

Algeopblomstringer (visuel bedømmelse)

​i.a.b.*

i.a.b.*

i.a.b.*

​i.a.b.*

i.a.b.*

i.a.b*

i.a.b

i.a.b.​

i.a.b.

i.a.b.

Badevandskvalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*i.a.b. = Intet at bemærke


Du kan finde den samlede badevandsprofil nedenfor.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12