Kommunen fører tilsyn med badevandet ved Buresøbadet i form af analyser af vandkvaliteten. Der er ingen livreddere ved Buresøbadet, og sikkerheden omkring badningen foregår derfor på eget ansvar, men der er opsat redningsudstyr.
Buresøbadet ligger i Egedal Kommune ved grænsen til Allerød Kommune i den østlige ende af Buresø. Man kan parkere, hvor Skovvej og Klokkekildevej mødes.

I Egedal Kommune udtages der i badevandssæsonen op til 10 vandprøver ved Buresø, for at sikre at både vandkvalitet og de hygiejniske forhold er tilfredsstillende.
I vandkvalitetsanalysen testes der for Escherichia Coli (E. coli) og Enterokokker som begge findes i tarmsystemet hos dyr og mennesker og bliver derfor brugt som indikator på afføring i badevandet. Klik her for at læse mere om E. coli og Enterokokker.
Der arbejdes der med fire kategorier for at beskrive kvaliteten af badevandet i forhold til badevandsbekendtgørelsen: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe.
Vandkvaliteten i Buresøbadet har den højeste kvalitet.

Du kan finde resultaterne for de seneste års analyser og den samlede badevandsprofil nedenfor.

Buresøbadet, Buresø

Resultater af vandkvalitetsprøver udtaget i badesæsonen. Foruden E. coli og Enterokokker bliver der også målt temperatur og om der er nogen synlige tegn på algeopblomstringer.

 • Målinger v. Buresøbadet 2019

  Målinger angiver antallet af bakterier pr. 100mL badevand og grænseværdierne kan ses i boksen:

  Udmærket badevand Godt/tilfredsstillende badevand Ringe badevand
  E. Coli <500
  Enterokokker <200
  E. Coli 500-900
  Enterokokker 200-330
  E. Coli >900
  Enterokokker >330

  I tabellerne kan man se, at der er blevet målt et meget lavt antal E.Coli og Enterokokker i Buresøbadet, de sidste mange år. Dette gør at badevandskvaliteten er af højeste kvalitet. *i.a.b. = Intet at bemærke

  2019
  Dato
  23. maj 3. juni 5. juni 24. juni 15. juli 22. juli 7. august 26. august 2. september
  E.Coli (antal pr. 100 mL) <10 10 10 20 10 10 60 <10 10
  Enterokokker (pr. 100mL)  <1  2 <1 <1 2 25 2 <1 6
  Temperatur (målt i grader) 14,2 17,7 16,4 18,5 19,2 20,2 19,3 19,9 18,1
  Algeopblomstringer (visuel bedømmelse) i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.* i.a.b.*

   

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12