Kæmpe-bjørneklo ødelægger kommunens vilde dyre- og planteliv, og den er giftig for mennesker at berøre. Derfor er målet at kæmpe-bjørneklo skal udryddes fra kommunen, og det skal kommunens grundejere hjælpe med til.

Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget en indsatsplan, som forpligter alle grundejere til at udføre bekæmpelse af planterne. Egedal Kommune udfører bekæmpelse på egne arealer og langs stier, hvor den kan genere færdslen.

Du kan se, hvor i kommunen der er registrerede forekomster af kæmpe-bjørneklo på Egedal Kommunes kort nedenfor. 

 • Tilsyn med bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2022

  Er der registreret kæmpe-bjørneklo på din grund, vil du kunne møde kommunens medarbejdere på din grund i perioden fra den 15. maj til den 14. august. 

  Medarbejderne skal kontrollere, om du har opfyldt Egedal Kommunes krav til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Du kan se kravene her på siden.

  Under kommunens tilsyn vil der også være fokus på at registrere nye fund af kæmpe-bjørneklo. Derfor vil du også kunne opleve kommunens medarbejdere på din grund, selvom planten ikke tidligere har været registreret på din ejendom.

  Kommunens medarbejdere vil medbringe identitetskort, når de færdes på private grunde.

 • Bekæmpelse omkring vandløb

  Husk, at du er forpligtet til at bekæmpe planten helt ned til dit vandløbs midte - også brinken fra kronekant til vandkant. Bemærk at kommunens oprensning af vandløb ikke omfatter rydning af kæmpe-bjørneklo. 

 • Metoder til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

  Når du bekæmper kæmpe-bjørnekloen, skal du passe på, at du ikke forveksler kæmpe-bjørnekloen med andre planter. Det kan du læse mere om i næste fold-ud fane.

  Når du har sikret dig, at der er tale om kæmpe-bjørnekloen, findes der forskellige metoder til bekæmpelse af den: 

 • Forvekslingsmuligheder for kæmpe-bjørnekloen
 • Beskyt dig selv når du bekæmper kæmpe-bjørneklo
 • Indberet forekomst af kæmpe-bjørneklo

  Kæmpe-bjørnekloen skal udryddes. Derfor skal Kommunen kende kæmpe-bjørnekloens udbredelse i kommunen, og det kan du hjælpe med til. 

  Grundlaget for en effektiv bekæmpelse er, at kommunen har kendskab til alle de steder, hvor kæmpe-bjørnekloen forefindes indenfor kommunegrænsen. Du kan hjælpe med kommunens registreringer, hvis du tipper kommunen om forekomst af kæmpe-bjørneklo på områder, der ikke fremgår af Kommunens registreringer

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Egedal Kommune 2012".

  Indsatsplanen forpligter kommunens og grundejere i Egedal Kommune til at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen i fællesskab. 

  Sådan indberetter du dine registreringer af kæmpe-bjørnekloen

  Du kan indberette forekomst af kæmpe-bjørneklo eller kommentere de registreringer, vi har af planternes voksesteder vha. din smartphone. Download Tip Egedal App'en på din smartphone, så du kan indberette kæmpe-bjørnekloen, når du støder på den, mens du er ude i naturen. Alternativt kan du indberette dine registreringer vha. din PC, hvor du skal anvende selvbetjeningsløsningen "Tip Egedal"

  Det er også muligt at sende en mail til bjorneklo@egekom.dk med angivelse af lokation (gerne på et kort).

   

  Se desuden gerne siden "Status på dit tip", for en beskrivelse af, hvordan Egedal Kommune håndterer dit tip om kæmpe-bjørneklo.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12