Flere af de artsrige naturtyper som enge og overdrev er afhængige af en vis kulturpåvirkning som høslæt eller græsning. Disse naturtyper er i dag truet af tilgroning, fordi det ikke længere kan betale sig for jordbrugerne at drive områderne på denne måde.

De tidligere kommuner og amter har i mange tilfælde lavet hegningsaftaler, hvor der f.eks. er givet penge til hegning, mod at området afgræsses. Hegningsaftaler er både indgået med naturbeskyttelsesformål, og med det formål at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.

 • Fugleliv i Egedal Kommune

  Egedal Kommune overvåger naturen for at skaffe grundlag for forvaltningen af kommunens naturområder. Forvaltningen kan bl.a. omfatte opretholdelse og/eller genopretning af naturtyper og levesteder for et varieret dyre- og planteliv.

  Du kan læse resultatet af overvågningen af kommunens dyre- og planteliv nedenfor.

  Dokumenter

 • Skenkelsø sø

  Skenkelsø Sø er et lavvandet vådområde og rørskov omgivet af enge. Skenkelsø Sø forventes at blive et af de vigtigste fugleområder i Nordsjælland.

  Egedal Kommune indviede den 13. august 2010 et nyt naturområde lige uden for Ølstykke By. Skenkelsø Sø.

  Søen og vådområdet omkring søen giver et løft til den lokale natur, men har også indflydelse på naturen så langt væk som Roskilde Fjord, da vådområdet nedsætter næringsstofsbelastningen af fjorden.

  Hvis området skal udvikle sig til et smukt og værdifuldt naturområde, er det vigtigt at engene og søbredderne plejes, sådan at uønskede vækster - som f.eks. tagrør, pil og bjørneklo - holdes nede.

  Naturpleje - køer og hegning

  Området omkring Skenkelsø Sø plejes bedst og billigst ved at udsætte græssende køer. Derfor udsættes ca. 40 køer af racen Angus og Hereford i området om foråret (marts/april måned). Ved udsætning af græssende kreaturer, er det nødvendigt at hegne omkring søen.

  Der er almindeligt at anvende køer til naturpleje, og der findes mange andre steder i landet, hvor der er udsat køer på offentlige naturarealer. Erfaringerne viser, at det er uproblematisk at have offentlig adgang til de græssende køer. Angus og Hereford er fredelige racer, der højst er lidt nysgerrige, hvis de skulle finde på at søge kontakt.

  Regler for ophold på kommunens arealer ved Skenkelsø Sø


  Hegningen er udført med det formål at holde kreaturerne inde i området omkring søen. Egedal Kommune har sat tre låger op i indhegningen, som du er velkommen til at benytte, så du kan gå en tur på kommunens arealer omkring søen.

  Der er dog enkelte regler for ophold på arealerne:

  Der er fri adgang på de kommunale arealer indenfor indhegningen. Adgang sker på eget ansvar, og du er velkommen til at tage din hund med, men den skal være i snor.

  Du skal være opmærksom på, at der er dele af det indhegnede areal, der er privat ejendom. I de tilfælde hvor offentligheden forbydes adgang på private arealer, vil det fremgå på lågen ind til arealet.  

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12