Find dit Tip på Kommunens kort

Du kan se status for dit og andres Tip på Kommunens kort.

I kortets øverste, højre hjørne finder du forskellige søgemuligheder. Vil du kun se status på dit eget Tip, kan du indtaste tippets referencenummer i søgefeltet. Referencenummeret har du fået tilsendt på mail, når du indsendte tippet.

Du har også mulighed for at søge på andre Tip; du kan eksempelvis vælge at søge på alle tips om hul i vej. Du kan også vælge at søge på alle tips fremsendt til Kommunen efter en given dato.

Status for dit Tip

På kortet herunder vises de Tip, som Kommunen har modtaget. Tippene er angivet med farvekoder efter status på Tippet

  • Tippet markeres med grøn, når opgaven er udført
  • Tippet markeres med gul, når det indgår i Kommunens prioritering
  • Tippet markeres med rød, hvis Kommunen har afvist dit Tip 

Afvises dit Tip, er det typisk fordi, at du har Tippet Kommunen om forhold, der ligger udenfor Kommunens ansvarsområde.

Eksempelvis vil fejl ved kloakdæksler typisk blive afvist, fordi kloakdæksler hører ind under Novafos' ansvarsområde. Tips om huller i vejen vil også blive afvist, hvis der er tale om huller i privat fællesvej, da det ikke er kommunens ansvar at vedligeholde disse veje.     

Sådan behandler vi dit Tip om kæmpe-bjørneklo

Når du tipper Kommunen om forekomst af kæmpe-bjørneklo, indgår dit Tip i Kommunens kortlægning af kæmpe-bjørnekloen. Kommunen bekæmper kæmpe-bjørneklo på alle arealer ejet af Kommunen. Handler dit Tip om kæmpe-bjørneklo på Kommunens arealer, bliver dit Tip anvendt i Kommunens plan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo.

Handler dit Tip om kæmpe-bjørneklo på private arealer, anvender Kommunen dit Tip i forbindelse med Kommunens tilsyn med borgernes pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på private arealer.  

Kommunen bruger altså i første omgang dit Tip til at registrere kæmpe-bjørnekloen, og når Kommunen har registreret dit Tip i kortlægningen, vil Tippets status blive ændret til grøn/opgaven udført. Derfor kan du godt finde samme kæmpe-bjørneklo igen næste gang du går tur, selvom Kommunen har registeret dit Tip som grøn/opgaven udført. En tilnærmelse af, hvornår kæmpe-bjørnekloen kan forventes at være væk, kan udledes af bekæmpelsesfristerne, der er skæringsdatoer for, hvornår en forekomst af kæmpe-bjørneklo skal være bekæmpet. Disse bekæmpelsesfrister kan findes her.

Sådan behandler vi dit Tip om huller i vejen

Tips om huller i kommunale veje prioriteres som udgangspunkt i tre kategorier

  • Hastesager, der prioriteres højt og løses indenfor tre arbejdsdage
  • Almindelige sager, der prioriteres og løses hurtigst muligt 
  • Registreringssager, hvor hullet registreres, men prioriteres forholdsvist lavt

Et eksempel på en hastesag kan være huller, hvor Kommunen vurderer, at hullet influerer på trafiksikkerheden. Ved hastesager udbedres hullet i vejen indenfor tre arbejdsdage.

Et eksempel på en almindelig sag er huller, der er til gene for trafikken. Disse sager løses hurtigst muligt.

Vurderer Kommunen at hullet er af mindre betydning for trafikken, vil Kommunen prioritere hullet relativt lavt. I visse tilfælde vil Kommunen vurdere, at udbedringen kan afvente en generel istandsættelse af vejen. Når det sker, vil du opleve, at dit Tip skifter status til afvist, fordi sagen overgår til almindelig prioritering af istandsættelse af Kommunens veje. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12