Det er kommunen, der er administrerer vandløbsloven for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn indenfor kommunegrænsen - uanset ejerforhold. Derfor skal du kontakte Kommunens Center for Teknik og Miljø inden du påbegynder et projekt for dit vandløb, dræn mm.

Ansøgning om vandløbsprojekt

Vil du foretage ændringer i vandløb, dræn eller andre afdræningsanlæg, der er omfattet af vandløbsloven, skal du ansøge Egedal Kommune om tilladelse. 

Du søger om tilladelse til dit vandløbsprojekt ved at indsende ansøgningsskema for vandløbsprojekt til Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune.

Kommunen vil derefter behandle sagen, og vurdere om det ansøgte projekt ligger indenfor vandløbslovens rammer. I højre side kan du læse notater om den frie dræningsret og hvad der som udgangspunkt ikke er tilladt ved vandløbene.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12