Vandløb og åers formål er at bortlede overskudsvand. For at sikre at dette formål kan opretholdes, er der vedtaget en vandløbsloven. Lovens formål er

  • At sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand, herunder navnlig overfladevand, spildevand og drænvand

Kommunevandløbene ejes ikke af kommunen, men af de enkelte bredejere - det er blot kommunen, der vedligeholder dem.

Egedal Kommune har i alt 48 kommunevandløb, der er sammenlagt ca. 120 km. Hertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter, dræn mv. Hverken de kommunale eller de private vandløb må ændres (dvs. uddybes, udrettes, gøres bredere, rørlægges e.l.) uden kommunens tilladelse. Du kan læse de enkelte vandløbsregulativer her på hjemmesiden.

De fleste af kommunevandløbene (og enkelte private vandløb) er målsat af de tidligere amter og disse målsætninger gælder, indtil nye bliver udarbejdet. Målsætningerne viser, hvilken tilstand vandløbene bør have. Det er kommunens ansvar at arbejde for at opfylde disse målsætninger.

I Egedal Kommune opfylder kun få af vandløbene deres målsætninger, og der er lang vej endnu, inden alle vandløbene har en god økologisk tilstand. Kommunen skal igangsætte forskellige foranstaltninger til forbedring af vandløbene, fx mindre udledning af spildevand, mere skånsom vedligeholdelse og flere restaureringsprojekter etc.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12