Vandløb og søer
Vandløb og søer

Vandløb og søer indgår som en vigtig del af vandets kredsløb. Mennesker har grebet ind i den naturlige afstrømning ved at dræne, lave nye vandløb, rørlægge og rette både små og store åer ud og tillede vand fra befæstede arealer og veje.

Menneskenes forskellige interesser - på den ene side at få ledt vandet væk og på den anden side at holde på vandet, og samtidigt sikre den vigtige naturmæssige værdi som vandløbene har - har altid givet anledning til uenighed. Derfor har der i flere hundrede år været regler for, hvordan vand ledes væk og i de sidste 30 år også lovgivning for at sikre naturen i vandløb og søer.  

Regler og lovgivning for vandløb og søer

Regler og lovgivning for søer og vandløb administreres af forskellige myndigheder. 

Både de kommunale og de private vandløb er omfattet af vandløbsloven, og må ikke ændres (dvs. uddybes, udrettes, gøres bredere, rørlægges e.l.) uden kommunens tilladelse. Læs mere om vandløbsloven og dens formål.

Søer der står i forbindelse med dræn eller åbne vandløb, på en måde så hele systemet ligger på mere end én matrikel, er omfattet af vandløbsloven. Der gælder dermed de samme hovedregler for søer som for vandløb.

Søer over 100 m² er desuden beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der siger, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse.

Søer der er under 100 m² er også beskyttede, hvis de ligger i forbindelse med andre beskyttede naturtyper (f.eks. eng eller mose). I Egedal Kommune er der i alt registreret 615 § 3 beskyttede søer som samlet har et areal på over 2 km². 

Det daglige arbejde og administration med vandløb og søer i Egedal Kommune varetages af Klima, natur og miljø.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12