Billede Til Hjemmeside

Det er kommunen, der administrerer vandløbsloven for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn indenfor kommunegrænsen - uanset ejerforhold. Derfor skal du kontakte Klima, natur og miljø i Egedal Kommune inden du påbegynder et projekt for dit private vandløb, dræn mm.

Ansøgning om vandløbsprojekt

Vil du foretage ændringer i vandløb, dræn eller andre afdræningsanlæg, der er omfattet af vandløbsloven, skal du ansøge Egedal Kommune om tilladelse. 

Du søger om tilladelse til dit vandløbsprojekt ved at indsende ansøgningsskema for vandløbsprojekt til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune.

Kommunen vil derefter behandle sagen, og vurdere om det ansøgte projekt ligger indenfor vandløbslovens rammer. Nedenfor kan du læse notater om den frie dræningsret og hvad der som udgangspunkt ikke er tilladt ved vandløbene.

Kommunens vandløbsprojekter

På de målsatte vandløb i kommunen udføres frem mod 2027 en række vandløbsprojekter. Projekterne omfatter blandt andet åbning af rørlagte vandløb, genslyngning, udlæg af gydegrus og skjulesten, plantning af træer mv. Det er formålet med projekterne at sikre, at alle målsatte vandløb opnår god økologisk tilstand inden 2027. Du kan se de målsatte vandløb samt de udpegede indsatser i linket nedenfor.

Forprojekter

For følgende projekter er der blevet udført tekniske forundersøgelser af. Klik på linket nedenfor for at springe til rapporten. Kommunen arbejder videre med realisering af projekterne.

Projekterne er finansierede af Fødevareministeriet og EU

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Logoflag Ehff
Logohavfisk

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: vandloeb@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12