Egedal Kommune har vedligeholdelsespligten for kommunens 48 offentlige vandløb, der alle skal være omfattet af et regulativ.

Et regulativ er et retsligt bindende dokument, der kan betragtes som uddybning til vandløbslovens almindelige bestemmelser.  Et regulativ kan omfatte bestemmelser for et enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb.

Regulativerne beskriver koter, bundbredde, faldforhold, vandløbets form, evne til at føre vand og vandløbets miljømæssige målsætning. Desuden indeholder et vandløbsregulativ altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbsmyndighedens og bredejernes pligter og rettigheder.

Når regulativerne er vedtaget, udgør de retsgrundlaget for den daglige administration af de enkelte offentlige vandløb. Retsgrundlaget omfatter en række administrative forhold, der regulerer bredejernes handlemuligheder langs vandløbene, og som giver vandløbsmyndigheden rettigheder og pligter på disse strækninger. Derfor er vandløbsregulativerne vigtige administrative redskaber og det er vigtigt, at regulativerne overholdes, hverken mere eller mindre.

Regulativerne er en slags kontrakt mellem bredejerne og vandløbsmyndigheden. Dette betyder, at

  • overholdes regulativerne ikke af bredejerne, kan det give anledning til påbud, politianmeldelse og/eller erstatningssager fra vandløbsmyndighedens side.

  • overholdes regulativerne ikke af vandløbsmyndigheden, kan det give anledning til erstatningssager fra bredejernes side.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12