Ådalen i Egedal Kommune
Ådalen. Foto: Finn Jørgensen 2016

Klimatilpasningsprojektet for Stenløse By har overordnet til formål at:

 • Reducere risikoen for oversvømmelse i Stenløse.
 • Reducere gener for Stenløse Ås fisk, dyr og planter, når det regner voldsomt.
 • Mindske miljøbelastningen fra Stenløse bys mange regnvandsudløb i åen.

Det er Novafos, der udfører klimatilpasningsprojektet, mens Egedal Kommune er myndighed og samarbejdspartner, og sammen skal vi forsøge at opnå formålene.

Lige nu undersøges det, hvordan området bedst kan klimatilpasses, og det er forventningen, at der er et forslag klar inden sommeren 2023. 

Klimatilpasningsplan

Egedal Kommune har i en årrække haft fokus på bæredygtig byudvikling, lavt energiforbrug, vedvarende energi og en nødvendig klimatilpasning. Det er vores mål at klimatilpasse vores nye og eksisterende byområder, så de i højere grad er rustet til klimaforandringerne. Alle vores indsatser på området er samlet i en klimatilpasningsplan.

Læs mere
 • Processen frem til nu

  Projektet har været længe undervejs.

  I 2014 traf Byrådet på baggrund af kommunens klimatilpasningsplan en principbeslutning om, at Stenløse by skulle være et indsatsområde. Herefter blev flere forslag drøftet og undersøgt.

  I 2016 fremlagde Novafos og kommunens Center for Teknik og Miljø et projektforslag for omlægning af Stenløse Å for Byrådet, som besluttede at undersøge muligheden for at realisere projektet.

  I 2020 fremsendte Novafos en miljøkonsekvens-rapport (tidligere kaldet VVM-rapport) med to tekniske løsninger: En, der gik på at omlægge åen og lede den uden om byen, og en anden, der gik på at lægge en regnvandsledning ned under åen gennem byen.

  I 2021 fik Novafos VVM-tilladelse af Egedal Kommune til en løsning, hvor man nedgraver en regnvandsledning under åen, som så skal lede regnvandet væk.

 • Det sker der nu

  Novafos undersøger og planlægger nu projektet i detaljer. I løbet af de kommende år frem til medio 2024 vil Novafos lave en analyse af regnvandsledningens forløb, undersøge muligheden for at nedsive regnvandet og etablere bassiner m.m.

  Desuden undersøges det om der kan indarbejdes andre løsninger til at håndtere regnvandet, som foreslået under tidligere høringer.

  Tilladelsen til projektet gælder i tre år. Det betyder, at senest i november 2024 skal der tages det første spadestik.

 • Projektets følgegruppe

  Projektet har en følgegruppe med repræsentanter for grundejere, interesseorganisationer m.fl.

  Følgegruppens rolle er at bidrage med ønsker og lokal viden, som kan have betydning for hvordan projektets udformes.

  I følgegruppen kan interessenter dels få svar på spørgsmål og bekymringer, dels give sparring i processen for at kvalificere fremtidige beslutninger om projektet, og dels senere hen bidrage til at skabe dialog og kommunikation om projektet.

  Se referater fra møder med følgegruppen hos Novafos her (åbner i nyt vindue).

 • Følg med i processen

  www.novafos.dk/stenloese kan du læse mere om projektet og følge med i følgegruppens arbejde.

Egeblade og græs
Nyhed

Følg projektet Klimatilpasning af Stenløse by

31. maj 2022 var Novafos og Egedal Kommune værter for et møde i følgegruppen for projektet Klimatilpasning af Stenløse by. Mødet blev holdt på Egedal…

Stenløse Å Foto Novafos
Nyhed

Novafos og Egedal Kommune inviterer ...

Med tilladelsen fra Egedal Kommune til, at Stenløse Å forbliver i sit nuværende trace, mens regnvandet håndteres i en ledning under åen, ønsker Novafo…

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000