Dyr der virker generende for mennesker opfattes som skadedyr, og ofte ønsker folk at bekæmpe disse dyr og det drejer sig om flere forskellige dyregrupper.

Rottebekæmpelse er en kommunal opgave, og kommunen foretager regulering af råger på kommunale ejendomme.

Andre skadedyr kan være både snegle, insekter, pattedyr og fugle, endda totalfredede dyr som flagermus.

Mange gange kan det lade sig gøre at indrette sig på en måde, så begge parter kan være der. Jo bedre kendskabet er til dyrene, jo nemmere går det at finde en måde, så der er plads til både mennesker og dyr. 

På Naturstyrelsens hjemmeside er der mange oplysninger om dyr, der ofte opfattes som skadedyr. Se under Naturbeskyttelse, Artsleksikon og vælg herefter "dyr". Her finder du blandt andet ræv, mår, dræbersnegl, skovflåt, flagermus.

Bekæmpelse af skadedyr

Ønsker du at bekæmpe andre skadedyr end rotter, skal du selv sørge for det, og samtidig sikre, at lovgivningen overholdes. Du kan eventuelt kontakte en skadedyrsbekæmper, eller du har muligheden for at orientere dig på nedenstående hjemmesider.

Hvis der er en bisværm, der har slået sig ned hos dig, kan du henvende dig til Danmarks Biavlerforening. Her er der også anvisning til, hvordan du selv kan fjerne hvepse.

Har du spørgsmål til regulering af ræve, eller har du set en ræv med skab, kan du læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: skadedyr@egekom.dk
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: