Du kan sende din klage til os ved at bruge kommunens klageskema nederst på denne side. Klageskemaet vil blive sendt til den virksomhed eller person, som du angiver er ansvarlig for det du klager over.

Miljøafdelingen behandler sager om blandt andet:

  • Lugt og støj fra virksomheder og forretningen
  • Støj i forbindelse med levering af varer til virksomheder og forretninger
  • Støjgener fra sportsanlæg og organiserede sportsaktiviteter
  • Støjgener fra ventilationsanlæg, varmepumper og lignende anlæg
  • Støj, støv og vibrationer fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder
  • Lugt og røggener fra private fyringsanlæg – for eksempel oliefyr og brændeovne
  • Lugt og støjgener fra private dyrehold – for eksempel høns og kaniner
  • For virksomheder er der faste regler for, hvor meget de må støje i omgivelserne, alt efter om virksomheden ligger i et erhvervsområde eller et boligområde.

Miljøafdelingen kan ikke behandle klager over:

  • Høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner. Her henviser vi til politiet.
  • Støj fra daginstitutioner, skoler og lignende aktiviteter som foregår i dagtimerne.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12