Det er en blandet fornøjelse at være nabo til en rågekoloni. Det er spændende at følge fuglene og se de små unger komme på vingerne, men samtidig kan en koloni larme meget og være til stor gene for omkringboende naboer. Egedal Kommune modtager årligt mange henvendelser vedrørende generende rågekolonier i byerne. Derfor har kommunen nu udarbejdet en strategi for råger i kommunen, så vi fremadrettet minimerer gener for både dyr og mennesker.

Du kan se kommunes rågestrategi her:  

Strategien vil sikre, at der arbejdes mod et fælles mål, og at det enkelte års indsats ikke er spildt. Der opstilles retningslinjer for reguleringen, således at eventuelle nye kolonier fremover nemt kan inddrages i reguleringen.

Strategien er rettet mod de kommunale arealer, men borgere kan med fordel anvende retningslinjerne til at regulere råger på egne arealer.

Som udgangspunkt er råger fredet og reguleringen vil kun finde sted, hvor fuglene vurderes at genere mennesker i så høj grad, at det truer borgernes sundhed.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: skadedyr@egekom.dk
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12