Der sker en hastig udvikling for nye digitale løsninger for tiden. Egedal Kommune arbejder aktivt for at udnytte disse nye muligheder. Strategien for Smart Egedal sætter et pejlemærke for hvilke områder kommunen vil arbejde med, for at realisere det store fremtidspotentiale. Formålet med kommunens strategi er i første omgang at gøre borgerne, virksomhederne og kommunen selv, opmærksomme på nogle af de mange muligheder, og sikre at alle bevæger sig i samme retning.

Kommunen har oprettet det digitale laboratorium Egelab, der vil blive kommunens platform for at præsentere projekter der relatere sig til Smart Egedal, samt vil vise aktuelle data om fx energiforbrug og trafik, og øjebliksbilleder i takt med at de bliver opsamlet.

Smart sammen

Mange af de data der bliver indsamlet i kommunen, kan danne grundlag for nye forretningsmodeller og services, hvis de bliver sammenkoblede. Egedal Kommune er derfor med i den nationale forening OpenData.dk, der arbejder for at gøre data åbne og frit tilgængelige, så de kan være med til at skabe vækst og innovation.

Egedal deltager aktivt en række tværkommunale og regionale" Smart City" - netværk og samarbejder, bl.a. med Kommunernes Landsforening og Gate21, der er med til at sikre at Egedals ønsker og behov bliver hørt i den regionale indsats, samt at Egedal kan lære af de gode erfaringer de gør sig i de øvrige kommuner.

For øjeblikket deltager kommunen i projektet Lighting Metropolis, hvor formålet er at skabe smart og innovativt lys, i samarbejde med universiteter, virksomheder og andre kommuner i Greater Copenhagen.

Læs mere om Strategi for Smart Egedal her.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000