Måløv renseanlæg og by
Måløv renseanlæg og by

Som udgangspunkt har du, som husejer, ansvaret for alle kloakledninger, der ligger på din egen grund - herunder den del af stikledningen, som ligger indenfor skel. Dvs. det er dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og har du problemer med kloakken på grunden, skal du derfor selv kontakte en kloakmester eller entreprenør. Er du i tvivl om hvordan kloakledningerne ligger på din grund, kan du ofte finde den gamle byggesag på Filarkiv.dk.

Der kan dog være forhold, der gør, at ovennævnte ikke gælder for dig. Eksempelvis kan der være tinglyst andre aftaler på din grund.

Novafos drifter det offentlige kloaknet

Novafos står for alle driftsopgaver indenfor kloakområdet, herunder gennemførelsen af tiltagene i kommunens spildevandsplan.

Du skal kontakte Novafos, hvis du oplever driftsproblemer i det offentlige kloaksystem. Det er også Novafos, du skal kontakte, hvis du vil vide mere om

 • Hvor den offentlige kloak ligger
 • Hvor kloakstikket frem til din grund ligger
 • Om renseanlæggene, hvor spildevandet renses
 • Tømning af din bundfældningstank eller samletank

Kommunen udarbejder tilladelser og spildevandsplan

Al myndighedsbehandling indenfor kloak- og spildevandsområdet foretages af Klima, natur og miljø i Egedal Kommune. Dvs. du skal kontakte kommunen, hvis du skal ansøge om:

 • Tilslutning til offentlig kloak
 • Udledning af spildevand
 • Nedsivning af tag- og overfladevand
 • Etablering eller ændring af private spildevandsanlæg

Desuden er det kommunens Klima, natur og miljø, der står for:

 • Udarbejdelse af spildevandsplan
 • Udarbejdelse af regulativer for tømningsordninger
 • Tilsyn med de private spildevandsanlæg

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: spildevand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12