Ejendomme uden for byområder ligger typisk langt fra hinanden, som hovedregel i landzone, og det vil derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere dem alle og transportere alt spildevandet til det kommunale renseanlæg. Når spildevandet skal renses, skal det derfor ske ved etablering af en privat renseløsning (renseanlæg) på den enkelte ejendom.

Du kan finde en oversigt over de mest almindelige anlægstyper herunder:

Ansøgning om etablering eller ændring

Du skal søge om tilladelse til ændring eller etablering af renseanlæg
Du skal altid søge kommunen om tilladelse, før du etablerer eller ændrer et renseanlæg, og anlægget skal altid tilsluttes af en autoriseret kloakmester.

Kommunen har ansøgningsskemaer for de forskellige anlægstyper, du kan se dem nedenfor.

Jordbundsforhold

Der forekommer store jordtypevariationer i de øverste jordlag rundt omkring i kommunen. For at dit kommende anlæg bliver dimensioneret korrekt, er det vigtigt at kende jordens evne til at optage og nedsive vand på netop det sted, hvor du påtænker at etablere et anlæg. Du kan undersøge nedsivningsevnen ved at foretage en simpel nedsivningstest der hvor du gerne vil have etableret anlægget. Se hvordan du gør nedenfor: 

Afslutning og færdigmelding

Når du har fået din tilladelse og etableret dit anlæg, skal du huske at sikre dig, at der indsendes en færdigmelding af anlægget.

Ansøgnings- og færdigmeldeskemaer udfyldes og indsendes til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: spildevand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12