DMI varsler, når der - typisk om sommeren - er risiko for skybrud med mere end 15 mm regn på 30 minutter i bestemte områder.

Vedvarende regn over længere perioder bliver hyppigere. Når nedsivningspotentialet i jorden er mættet, og søer og regnvandsbassiner allerede er fulde, bliver resultatet ofte, at vandet bliver liggende på overfladen, og kun langsomt render væk. I byområder med store befæstede områder opstår der herved oversvømmelser, der kan true huse og infrastruktur.

Du kan her læse om, hvordan du bedst forebygger vand i kælderen og hvordan du håndterer vandet, når det stiger rundt om huset. 

Under voldsomt vejr som skybrud kan du i akutte tilfælde kontakte vores vagt på Vagttelefon 7259 7272. Vagten er døgnåben og vil kunne svare på spørgsmål, køre ud og besigtige skader på kommunale arealer eller henvise til de rigtige instanser, der vil kunne hjælpe, eksempelvis 112, Falck eller Frederiksborg Brand og Redning.

Hvis du har behov for hjælp til at pumpe vand ud af kælderen, skal du kontakte et privat skadeservicefirma.
 
Efter en vandskade er det vigtigt, at du indberetter hændelsen til os, så vi får kortlagt, hvor der er særlig stor risiko for oversvømmelser. Du skal også altid kontakte dit forsikringsselskab.
 
I de fleste tilfælde er du selv ansvarlig for de vandskader, som følger af oversvømmelser. Skader på grund af vedvarende regn dækkes normalt ikke af husforsikringerne. Nogle husforsikringer har dækning for skybrud. Hvis du bor i et område, hvor der ofte står vand ved kraftig regn, anbefaler vi, at du indhenter rådgivning om dækning hos dit forsikringsselskab.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12