Forebyggelse er vigtig, men ikke nogen garanti mod vand i kælderen. Derfor er det altid en god ide, at beskytte dine ejendele i kælderen ved at placere dem på hylder, minimum en halv meter oppe og 10 centimeter fra væggen - og eventuelt i tætte plastbokse.
Sørg for tilstrækkelig ventilation i kælderen og benyt generelt kun materialer, der kan tåle fugt og vand. Stikkontakter, kabler og ledninger bør placeres så højt som muligt. Tjek om din forsikring dækker eventuelle skader.

Gode råd til at begrænse vandskader

Her er en række gode råd, der kan begrænse vandskader.
 
Enkle løsninger:
 • Montér højvands-lukkere eller tilbageløbsstop på gulvafløb i kælderen. De lukker automatisk, hvis kloakvandet løber den forkerte vej under oversvømmelser
 • Montér midlertidige krydsfinerplader på det nederste af udvendige døre/vinduer, samt udluftningskanaler til kældre
 • Køb sandsække, der kan dække det nederste af udvendige døre/vinduer, anvendes som dæmning eller dække over gulvafløb 
 • Rens tagrender, sandfang, afløb og nedløbsbrønde. Fej ikke grus og blade i kloakken
 • Tætn vægge, gulve og vinduer i kælderetagen
 • Plant ikke træer tæt ved kloakken. Rødderne kan ødelægge rørene
 • Lad en autoriseret kloakmester tjekke afløb og kloak en gang om året
 • Tilmeld dig en sms-service på DMI, der varsler om skybrud.

Krævende løsninger:

 • Indret gård eller have, så regnvandet ledes væk fra bygningen
 • Begræns arealer med fliser og andet fast underlag i haven, der ikke kan suge vandet
 • Etablér dræn omkring kælderen, hvis vandet ofte trænger ind den vej
 • Køb en faskine, der opsamler regnvand fra taget og leder det direkte ned i jorden.
 • Støb en kant rundt om lyskasser og kældernedgange
 • Tilslut gulvafløb til en pumpebrønd, der kan forhindre spildevand i at løbe ind i kælderen.  
Husk, at du ikke selv må udbedre skader på kloaksystemet, men overlade arbejdet til en autoriseret kloakmester.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12