Egedal Kommunes spildevandsplan er en dynamisk spildevandsplan. Det betyder at spildevandsplanen bliver revideret, hver gang et nyt tillæg bliver godkendt. Ændringer der tidligere blev vedtaget som tillæg. Det betyder nye arbejdsgange for interessenterne til spildevandsplanen. Hvor planperioden tidligere lå på 4 - 6 år, arbejder vi nu med en altid opdateret dynamisk planperiode. En planperiode er derfor gældende, indtil der laves en ny spildevandsplan. Dette betyder, at vi nu skal arbejde med to typer af tidsperioder - en planperiode og en langsigtet perspektivperiode. Planperioden er der, hvor de politisk besluttede indsatser effektueres. Perspektivperioden er der, hvor de langsigtede indsatser beskrives. Dette åbner op for borgerinddragelse på et langt tidligere tidspunkt. Planerne i perspektivperioden er åbne for diskussion og tilrettelse, indtil de bliver endeligt besluttet i planperioden. På denne måde, bliver det også mere overskueligt, hvilke tiltag der kan påklages og, hvilke fremtidige tiltag du bør være opmærksom på. Nye tiltag kommer i høring, inden de bliver omfattet i planperioden. Du kan finde nuværende, eller tidligere revisioner, i menuen.​

Del: