Dette betyder, at vi nu skal arbejde med to typer af tidsperioder - en planperiode og en langsigtet perspektivperiode. Planperioden er der, hvor de politisk besluttede indsatser effektueres. Perspektivperioden er der, hvor de langsigtede indsatser beskrives. Dette åbner op for borgerinddragelse på et langt tidligere tidspunkt. Planerne i perspektivperioden er åbne for diskussion og tilrettelse, indtil de bliver endeligt besluttet i planperioden. På denne måde, bliver det også mere overskueligt, hvilke tiltag der kan påklages og, hvilke fremtidige tiltag du bør være opmærksom på. Nye tiltag kommer i høring, inden de bliver omfattet i planperioden. Du kan finde nuværende, eller tidligere revisioner, i menuen.​

Del: