I det åbne land kan der være langt mellem husene, og det kan derfor være uforholdsmæssigt dyrt at kloakere alle ejendomme.

Spildevandet renses derfor ved den enkelte ejendom, i stedet for at spildevandet skal transporteres gennem lange rør til renseanlægget. Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rense spildevandet fra sin ejendom. Det er Egedal Kommune der giver tilladelse til udledning af renset spildevand fra beboelse i det åbne land, og fører tilsyn med udledningerne.

 

Forbedret spildevandsrensning i det åbne land 

Alle ukloakerede ejendomme, herunder sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse, gårde og virksomheder, som ikke er tilsluttet et fælles kloakanlæg er omfattet af et generelt krav om rensning til et vist niveau (renseklasse). Krav om forbedret rensning stilles kun, hvis ejendommen udleder spildevand indenfor oplandet til et vandløb eller lignende, der ikke opfylder målsætningen, og ejendommen samtidig ikke opfylder den krævede renseklasse. Du kan se, hvilken renseklasse der er gældende for din ejendom herunder. Du kan finde ansøgningsskemaer, samt læse om forskellige anlæg her.

 

Kloakering af enkeltejendomme 

Der er pt. ingen planer om kloakering i det åbne land.

 

Rensekrav ved udledning af spildevand

Minimum-rensekrav til ejendomme, der udleder spildevand til sø/vandløb, er inddelt i følgende renseklasser:

  • SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
  • SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
  • OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
  • O: Reduktion af organisk stof

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: spildevand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: