Novafos drifter og vedligeholder afløbsledninger, bassiner, pumpestationer og renseanlæg m.m., som Novafos ejer, samt den lokale tømningsordning af bundfældning- og samletanke.

Novafos er ansvarlig for, at det afløbssystem, som Novafos ejer, er dimensioneret korrekt i henhold til de normer, der var gældende på etableringstidspunktet. Der vil således opleves forskellige serviceniveauer for de enkelte afløbsledninger i forhold til ledningernes alder.

For yderligere oplysninger om fordeling af ejerskab, ansvar og rettigheder mellem selskab, grundejer og kommune henvises til Novafos´ leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt), som kan ses på Novafos’ hjemmeside.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: spildevand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: