Ønsker du at udføre et vandløbsprojekt, skal det være i overensstemmelse med vandløbsloven, og du skal derfor ansøge Egedal Kommune om tilladelse. Du finder mere information og ansøgningsskema for vandløbsprojekter her.

Søer og vandhuller med et overfladeareal større end 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at du ikke må ændre tilstanden i disse søer uden at du har ansøgt og modtaget en dispensation for § 3 beskyttelsen hos kommunen.

Ønsker du at etablere en ny sø, skal du ligeledes søge tilladelse hos kommunen. Du finder mere information om beskyttet natur og ansøgningsskema til etablering og ændring af søer her.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: