I Egedal Kommune er der efter nordsjællandske forhold mange vandløb, herunder enkelte mellemstore og mange små. I kommunen er der således ca. 125 km offentligt vandløb og 4-5 gange så mange km private vandløb. Kommunen er myndighed på alle offentlige og private vandløb. Alle 53 offentlige vandløb i Egedal Kommune er omfattet af et vandløbsregulativ. Regulativerne skal beskrive koter, bundbredde, faldforhold, vandløbets form og evne til at føre vand samt vandløbets gældende miljømæssige målsætning. Desuden indeholder vandløbsregulativerne bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og vandløbsmyndighedens og bredejernes pligter og rettigheder. Du finder de kommunale vandløbsregulativer her.

Kommunen har ansvaret for, at det enkelte vandløb vedligeholdes efter det gældende regulativ. Regulativer kan omfatte et enkelt vandløb eller flere. Egedal Kommune har en vision om at arbejde oplandsbaseret på tværs af kommunegrænser og dermed skabe grundlag for en helhedsvurdering af det samlede vandkredsløb. Dette er tilfældet i arbejdet med det nye tværkommunale fællesregulativ for Værebro Ås opland, som du kan læse mere om her.

 • Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

  Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Roskilde Kommune har valgt at gå sammen om at udarbejde et fællesregulativ for de offentlige vandløb, der ligger i oplandet til Værebro Å. På denne måde sikres en sammenhæng i den måde vandløbene vedligeholdes og administreres på. På den måde vil der gælde ens generelle bestemmelser for alle offentlige vandløb i Værebro Å-Systemet. I de specifikke regulativer findes fortsat specifikke bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder i det enkelte vandløb. Fællesregulativet harmoniserer regulativernes generelle beskrivelser og bestemmelser for alle de 37 offentlige vandløb der hører til Værebro Å-Systemet, og som vedligeholdes af de respektive kommuner, som de løber gennem. Formålet med fællesregulativet er:

  • At sikre sammenhængende vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Værebro Å-systemet.
  • At ligestille alle bredejere, lodsejere og forsyninger langs de offentlige vandløb i Værebro Å-systemet.
  • At sikre et sammenhængende planlægningsgrundlag for klimatilpasningsprojekter i Værebro Å-oplandet.

  Dele af de nuværende regulativer, der fastlægger vandløbenes dimensioner og antal grødeskæringer, vil fortsat være gældende og planlægges revideret senere. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesregulativet er der blevet nedsat en følgegruppe bestående af interesseorganisationer og forsyninger, som har haft mulighed for at komme med forbedringsforslag.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: