I dag er mere end halvdelen af kommunens boliger opvarmet med naturgas. 22 % har fjernvarme, 8 % har elvarme, 11 % har skiftet til varmepumpe, og 4 % af boligerne er opvarmet af oliefyr. Fjernvarmen udbredes i disse år til flere og flere boliger, og i 2028 forventes fjernvarme at opvarme mere end 70 % af kommunens boliger. 

Mål for varmesektoren

Udfasning af fossile brændsler er et vigtigt mål i Egedal Kommune. På varmeområdet betyder det, at kommunen ønsker at udbrede fjernvarmen videst muligt, og de ejendomme, der ikke kan få fjernvarme, skal i stedet opvarmes af mindre lokale varmeanlæg eller individuelle løsninger som fx varmepumper.

I februar 2020 vedtog Egedal Kommune Strategisk klima- og energiplan med bl.a. følgende målsætninger:

  • At udbrede fjernvarmen til flere husstande i eksisterende områder
  • Fossilfri fjernvarme i 2025
  • Udfasning af oliefyr i 2030
  • Fossilfri el- og varmesektor inden 2035
  • Reduktion på energiforbrug på 15 %

Derudover er vi en del af DK2020-partnerskabet, som betyder, at Egedal Kommune bl.a. skal være CO2-neutral senest i 2050, og som formentlig vil medføre en skærpelse af den strategiske klima- og energiplan.

Del: