"Klar besked" om fjernvarme

I juni 2022 kom den politiske aftale ”Klimaaftale om grøn strøm og varme”, som skal bidrage til udfasning af naturgas, så Danmark i 2030 er 100 % forsynet med grøn gas og der fra 2035 ikke længere anvendes gas til rumvarme i danske husstande.

Som en del af aftalen sendte Egedal Kommune i december 2022 brev ud til borgere med naturgas- eller oliefyr i naturgasområderne med besked om, hvorvidt de kan forvente at få fjernvarme i deres lokalområde.

Kommunen har i den forbindelse gennemført en overordnet screening for at udpege potentialet for fjernvarme i naturgasområder i samarbejde med fjernvarmeselskaberne. Denne dannede grundlag for udsendelsen af breve til ejerne af ejendomme med gas- eller oliefyr.

Fjernvarmeselskaber og projekter

Læs mere om fjernvarmeselskaberne og deres planer for udvidelse.

 • Smørum Kraftvarme

  Smørum Kraftvarme er et forbrugerejet fjernvarmeforsyningsselskab, der forsyner ca. 2/3 af bebyggelsen i Smørumnedre. 

  Fra 2021 er produktionen baseret på sol, el og lidt naturgas til nødsituationer. Værket består bl.a. af en solpanelpark på ca. 12.000 m2 og en 5MW varmepumpe, og der arbejdes på udfasning af naturgas, så varmeproduktionen kan blive 100 % CO2-neutral.  

  Smørum Kraftvarme udbygger fjernvarmenettet i området frem mod 2030.

  Læs mere på: https://www.smoerumkraftvarme.dk/

 • Egedal Fjernvarme

  Egedal Fjernvarme blev etableret i 2013 af Egedal Kommune, der også ejer selskabet. Selskabet leverer fjernvarme til Stenløse og Ølstykke. Der er 750 aftagere af fjernvarme fra Egedal Fjernvarme, men antallet vil stige betragteligt i de kommende år i takt med selskabets udbygninger.

  Varmen kommer fra et biomassebaseret varmeværk ved Maglevad, som fyrer med lokal og dansk træflis, samt 4.000 m2 solvarmepaneler. Derudover er der to lokale varmeværker på naturgas ved Stengårdsskolen og Toftehøjskolen samt to gasmotordrevne elværker samme steder.

  Læs mere på: https://www.egedalfjernvarme.dk/

 • Slagslunde Fjernvarme

  Slagslunde Fjernvarme er kommunens mindste værk, der leverer varme til ca. 245 aftagere i Slagslunde. 

  Værket består af en gasmotor med max 1040 kW el og 1500 kW varme, en naturgaskedel på 2500 kW, som anvendes på kolde dage og ved driftstop samt en 1,0 MW varmepumpe, der blev indsat i 2020. Varmeproduktionen udvides i de kommende år med en elkedel, der skal etableres i den bestående bygning.  

  Læs mere på: https://www.slagslundefjernvarme.dk/

Spar energi på fjernvarme - se med her

Egedal Kommune holdt i samarbejde med Egedal Fjernvarme, Smørum Kraftvarme og SparEnergi et webinar om fjernvarme og energibesparelser i november 2022. Der stilles skarpt på varmeplanlægningen og udfasningen af naturgas i Egedal Kommune. Du kan se eller gense det 2 timer lange webinar her. Der er indsat kapitler i videoen, så du nemt kan finde præcis det oplæg, du er interesseret i.

Videoen er ikke tekstet, men ved behov kan Klima, Natur og Miljø sende dig et referat af webinaret.   

0:00 Velkomst og gennemgang af kommunens planlægningsproces
11:50 Egedal Fjernvarme v. direktør Johan Sølvhøj Hansen
23:50 Smørum Kraftvarme v. bestyrelsesformand Jan Søberg
40:45 Høje energipriser og opvarmning, SparEnergi
1:26:30 Debat og spørgerunde

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12