Hvis hverken fjernvarme eller en lokal fælles varmeløsning er en mulighed, findes der forskellige individuelle løsninger, hvor varmepumpen er det mest miljøvenlige valg.

På siden SparEnergi kan du læse meget mere om varmepumper. 

SparEnergi - Ny Varme kan du se, hvad du kan spare ved at skifte varmekilde.

Mulighed for tilskud

Der findes også forskellige muligheder for tilskud, som løbende åbner for ansøgninger. Du kan holde øje med, hvornår de forskellige puljer åbner på siden her: 
SparEnergi - Søg tilskud

”Luft til vand”-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe er velegnet til helårshuse. Den kræver, at der er vandbårne radiatorer eller gulvvarme, og at der er plads til en udedel på grunden. Du skal være opmærksom på, at udedelen kan støje til gene for både husejeren selv og naboer.  

”Luft til luft”-varmepumpe

Luft til luft varmepumper er typisk velegnet i sommerhuse eller som supplement til el, olie eller naturgas. Den kræver plads til en udedel på grunden, og denne udedel kan støje. 

Jordvarme

Jordvarmeanlæg er velegnet til helårshuse og kræver vandbårne radiatorer eller gulvvarme. De mest almindelige anlæg er terrænnære jordvarmeanlæg, hvor varmeslanger udlægges på et større areal i en dybde af ca. 1 meter, men et jordvarmeanlæg kan også være en dyb boring, hvilket kaldes et vertikalt jordvarmeanlæg.

Jordvarmeanlæg kræver forudgående tilladelse fra din kommune. Du søger om tilladelse her:
Ansøgning om tilladelse til jordvarme

 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: