Vild med Egedal logo i græsgrøn

Vild med Egedal - voksenkonkurrencen: Læs meget mere her.

Vild med Egedal -Børnekonkurrence. Læs meget mere her.

Naturen har brug for VORES hjælp!

Naturen har ændret sig meget - den vilde naturs mangfoldighed er løbende blevet trængt.

Hver dag forsvinder et antal plante- og dyrearter fra jordens overflade. Særligt dyrene mangler deres levesteder, som bl.a. er en masse forskellige vilde blomstrende planter.  Det vides ikke hvor mange, men studier indikerer, at arter udryddes mellem 100 og 1000 gange hurtigere end naturligt. Andre studier viser, at antallet af flyvende insekter er faldet med cirka 60 % på 30 år. Dette gælder ikke bare for arter i Danmark, men er en udvikling, som man ser i store dele af verdenen.

Derfor har naturen brug for vores hjælp, så vi kan reducere den negative udvikling, hvor plante- og dyrearter forsvinder hver dag.

Vi vil derfor i Egedal Kommune forsøge at bremse denne udvikling i tæt samarbejde med kommunens borgere både i byen og på landet. Vi håber derfor at borgere, virksomheder og foreninger vil være med til at fremme biologisk mangfoldighed, så vi kan opleve og tiltrække elegante svirrefluer, flotte sommerfugle og de fascinerende vilde bier. 

Biologisk mangfoldighed. Det er godt for naturen – og til glæde for mennesker!

Læs strategien for Vild med Egedal her.

Vild med Egedal
Vild med Egedal, Strategi

Naturen har brug for DIN hjælp!

Vil du gøre en forskel for naturen allerede i dag?

Har du fået ’blod på tanden’ og er du klar til at springe ud i kampen om at hjælpe vores plante- og dyreliv i Egedal Kommune?

Der er flere ting du selv kan gøre, for at give naturen en hjælpende hånd. Først og fremmeste at gøre op med dine idéer og tanker om en kontrolleret have. Vi mennesker elsker en slået græsplæne og staudebede uden ukrudt, men det gør insekterne ikke. Insekterne er vilde med ukontrollerede bede, kvasbunker, urørt græsplæne med urter og kløver, hvor de kan finde føde eller gemme sig.

Det er ikke hele haven der skal omlægges. Du kan gøre en forskel allerede bare ved at vælge et lille areal ud på 1-2 m2.

 • Tag springet – omlæg et slået græsareal, lad græsset gro, hvor du kan bidrage med biodiversiteten, og få noget flot at se på, mens du bidrager til et øget plante- og dyreliv.
 • Så vilde danske planter på et omlagt græsareal – hent Egedal Kommunes helt egne særligt udvalgte urter i en frøpose.
 • Lad dit staudebed vokse mere vildt, undlad at fjerne ukrudt og lad det blive til et naturligt vildnis til glæde for insekterne.
 • Lav insekthoteller eller kvasbunke til glæde for flere nyttige insekter og pindsvin.
 • Flisebelagt have? Du kan stadig gøre en forskel! Lav plantekasser eller krukker med vilde danske urter og lav et lille insekthotel.

Læs mere nedenfor og vælg de relevante foldere ud, hvor du kan gøre en forskel!

Byudvikling                                             Grønne områder                                                    Haver

Råstofgrave                                             Naturområder                                                         Træer

Vejrabatter                                               Vandløb                                                                     Vandhuller

Biodiversitet i Egedal Kommune

Læs nærmere om biodiversitet samt det øgede fokus på dette i Egedal Kommune

 • Biodiversitet – hvad er det?

  Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed er et udtryk for variationen i den levende natur og det samspil der foregår mellem arterne.

  Ordet ’biodiversitet’ anvendes i mange sammenhænge. I Egedal Kommune forstår vi biodiversitet, som det er beskrevet i FN´s konvention om biologisk mangfoldighed, der blev vedtaget ved Rio-konferencen i 1992. Rio-konferencen var startskuddet til verdenssamfundets fokus på det globale tab af biodiversitet.

  ”Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne, som mangfoldigheden af økosystemer.”

 • Hvad kan kommunen gøre?

  Egedal Kommune arbejder med biologisk mangfoldighed og vil gøre en indsats for at fremme biodiversitet. Dette betyder, at vi først og fremmest vil beskytte og bevare de områder i kommunen med størst naturindhold (kerneområder). Derudover har kommunen en række konkrete tiltag i forbindelse med Vild Med Egedal, som kommunen vil arbejde hen imod:

  • Anvende kommunalt ejet jord til ’blomsterenge’ eller ’forsøgshaver’ som inspiration for borgere, bygherre og planlæggere.
  • Blå fisk kampagne – afløbsriste med direkte udledning til å markeres med en malet blå fisk.
  • Oprensning af vandhuller for at højne kvalitet og dermed biodiversitet.
  • 6 grønne kommunale områder ændres, så diversiteten af både planter og dyr øges.
  • Etablering af puljer til projekter i foreninger, grundejerforeninger og boligselskaber der fremmer biodiversitet.
  • Bevaring af gamle træer.
  • Vejrabatter med blomstrende urter fremfor slået græs – 10 forsøgslokaliteter udvælges.
  • Sikre gode forhold for kommunens vejtræer med ubefæstet areal omkring træets fod.
  • Kommunens naturområder gennemgås med særligt fokus på beskyttede områder – hvordan de plejes bedst.
  • Øget fokus på udbredelse af støtte til etablering af faunastriber for landmænd
 • Hvorfor øget fokus på biodiversitet i Egedal Kommune?

  Byrådet i Egedal Kommune har en vision om hverdag og fællesskab i bevægelse, hvor et af områderne sætter fokus på naturen i Egedal.   Kommune vil vi derfor sætte fokus på at gøre en indsats for at styrke biodiversiteten, hvilket er en del af vores vision for en bæredygtig udvikling af kommunen. Vi vil i Egedal Kommune bremse tilbagegangen af biodiversitet i kommunen med ”Vild med Egedal”.

  Formålet med ”Vild med Egedal” er at beskrive nogle af de muligheder, vi kan tage i brug for at give naturen den plads og de gode livsbetingelser, som er nødvendige, for at naturen kan klare sig selv både i byen og på landet.

  Kommunens vision støtter aktivt op om Danmarks og EU’s målsætninger for at redde biodiversiteten.  EU har et 2020-biodiversitetsmål, som Danmark og de øvrige EU-medlemslande har forpligtet sig til at opfylde. Målet er at standse tabet af biodiversitet og ødelæggelse af levesteder. Hertil skal ødelagte levesteder forsøges genoprettet. EU’s strategi ligger i direkte forlængelse af de globale verdensmål fra Biodiversitetskonventionen i 2010.

  Vi kan ikke bremse verdens nedgang i biodiversitet med denne vision, men vi kan gøre en lokal forskel og ikke mindst øge nuværende og kommende Egedal-borgeres fokus på biodiversitet hjemme, og når de færdes rundt i resten af verden.

  ’Vild med Egedal’ gælder frem til år 2030, og evalueres på halvvejen, i år 2025.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12