Skilt

I dag er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning, som i sidste ende kan reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse.
Danmarks Biavlerforening honorerer kommuner, der etablerer mindst 1 hektar med bivenlige planter fra DLF med et certifikat.  Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne. Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med frøfirmaet DLF udviklet flere frøsortimenter, der på en gang skaber flot blomstring og føde til bierne. For nogle ganske få tusinde kroner er det muligt at tilså 1 ha med bivenlige planter – til gavn for alle bier et smukt syn for kommunens borgere.

Frøblandingen er sammensat af arterne flerårig hør, morgenfrue, kornblomst, alm. slangehoved, kornvalmue, forglemmigej, gyldenlak, klinte, okseøje, studenternellike, akkeleje, brudeslør, hørblomst, judaspenge, limurt, ridderspore, fingerbøl, skærmsløjfeblomst, røllike, hjulkrone, gyldenlak – gul og fjernellike.
Blomsterne i blandingen har en god konkurrencekraft også på lerjord. Der er lagt vægt på arter med en høj pollen- og nektarproduktion. Blandingen anbefales af Danmarks Biavlerforening. En stor del af arterne findes vildtvoksende i Danmark. Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Elever fra Søhøjskolen hjalp 7. maj Egedal Kommune med at så et areal ved Dam Holme. Se nyheden her. Arealet er åbent for offentligheden og kan nu nydes med omtanke.

 

Del: