Lidt om Egedal-blandingen

Egedal-blandingen er en engblanding med 26 arter af frø indsamlet fra vilde planter i Danmark. Planterne er flerårige og bliver op til 60-80 cm høje. Klip dem ned i oktober til ca. 10 cm efter afblomstring, og fjern afklippet. Må ikke gødes.

Frøene har en rækkevidde på 2 m2/g.

 • Hvornår kan jeg så frøene?

  Frøene kan sås fra april-juni og igen fra sep-okt.

 • Hvor skal jeg anlægge min blomstereng?

  Tag et kig på din græsplæne og se, om der allerede er mange forskellige urter på vej. Måske er der en blomstereng på vej helt af sig selv, som bare kræver, at du ikke klipper græsset mere end 1-2 gange årligt?

  Hvis du ikke er så heldig at have mange forskellige vilde blomster i din græsplæne, kan du hjælpe blomsterengen på vej ved at fjerne græsset, og så en blanding af forskellige vilde urter. 

 • Hvornår skal jeg så, og hvordan gør jeg?

  Det er oplagt at så en blomstereng i efteråret, hvor blomsterne også naturligt kaster deres frø. Men det kan også fint gøres om foråret.

  Græstørven skal fjernes, fordi græs udkonkurrerer andre arter. Sørg for at fjerne flest mulig rødder. Hvis græsset blot fræses ned, skal man regne med at genetablere blomsterengen hvert 3-4 år. Hvis der er tid, kan man lade arealet ligge i 14 dage, inden der fræses for at fjerne fremspiret ukrudt. Har man mere tid, kan det herefter ligge brak i yderligere 14 dage, inden arealerne fræses igen og tilsås.

  Anlægger man blomsterengen i foråret, er det bedst at skrælle tørven af og så i perioden medio april-medio maj. Frøene kræver en jordtemperatur over 10-12 grader for at spire. Det er når anemonerne blomstrer, siger man.

  Vælger man at anlægge blomsterengen i sensommeren, er det bedst at skrælle græsset af og så i august eller september. Afhængig af vejret kan det også gøres i oktober.

  Vi anbefaler, at I opblander frøene med tørt sand i forholdet 1:5 eller 1:1. På den måde kan man se, hvor langt man er nået med udsåningen. Efter udsåning tromles jorden eller man går/tramper frøene let ned i jorden. Udså hvis muligt gerne frøene inden der kommer regn, så hold øje med vejrudsigten.

  Hvis der er plads på arealet, kan man beholde jorden/græstørvene på stedet i stedet for at skulle skille sig af med den. Brug græstørvene til jordvolde eller en lille bakke.

  For at nedbringe næringsstofindholdet i jorden, kan den med fordel lægges sand eller grus ud på arealet der ønskes sået. En næringsfattig jord giver gode levevilkår for mange af de hjemmehørende vilde blomsterfrø. Hvis jorden er næringsrig, er der stor sandsynlighed for, at græs og andre næringskrævende planter tager over igen og udkonkurrerer de mere nøjsomme vilde planter, der trives bedst i den næringsfattige jord.

 • Hvordan vedligeholder jeg min blomstereng?

  Første sæson klippes blomsterengen kun én gang i slutningen af september, da de et-årige planters blomstring ellers vil ødelægges. Fra anden sæson klippes blomsterengen to gange årligt:

  • Første gang i slutningen af maj-start juni. Det er vigtigt at opsamle afklippet, så det ikke tilfører ny næring til jorden.
  • Anden gang i slutningen af september. Efter 14 dage, når frøene er drysset af, opsamles afklippet. Vil du klippe og opsamle afklippet på samme tid, skal du vente til oktober, så du er sikker på, at planterne har kastet sine frø. Vær dog opmærksom på, at det kan blive for vådt til at køre med maskiner. Man kan også vente med at klippe til sidst på vinteren, så man på den måde også kan sikre flere levesteder til de overvintrende insekter.

  Variation er vigtigt at have for øje, så lad gerne mindre dele af blomsterengen stå uklippet hver gang blomsterengen klippes. Tænk som en ko - den kan heller ikke klare at spise en hel blomstereng på en gang, og det giver plads til, at insekter hele tiden kan finde nye levesteder og fødekilder på arealet.

Del: