Hen over efteråret tilbyder Egedal Kommune et gratis kursus til interesserede borgere om biodiversitet og mulighederne for at øge biodiversiteten lokalt gennem forskellige tiltag. Gennem kurset Naturambassadørerne får du grundlæggende viden om biodiversitet og bliver rustet til at engagere dig selv og andre i biodiversitetsfremmende initiativer på såvel fællesarealer som egen have.
Tre undervisningsgange:
Onsdag d. 29/9 kl. 16:30-19:00, onsdag d. 13/10 kl. 16:30-18:30 og lørdag d. 30/10 kl. 10:00-14:00. samt to opsamlende kursusdage i henholdsvis foråret og efteråret 2022.

Tilmeld dig via mailen  vme@egekom.dk senest den 17/9.
Mailen skal indeholde:

  • navn,
  • adresse,
  • telefonnummer,
  • om du kan deltage de tre datoer i efteråret,
  • hvorfor du gerne vil have plads på kurset,
  • og hvor i lokalområdet du drømmer om at gøre en forskel for biodiversiteten.
  • Skriv om du er organiseret i en gruppe (grundejerforening, landsbylaug og andet) og hvis ja, hvilken.

Da der er begrænset plads på kurset, er man desværre ikke garanteret en plads. Vi melder tilbage efter den 17/9, om du har fået plads på kurset.

Del: