Aktivitetskatalog

I Egedal har vi en bred vifte af aktiviteter for seniorer. Her er samlet et katalog over foreninger og klubber i Egedal.

ældre mennesker spiller krolf

Aktivitetscenter Damgårdsparken

Et tilbud for de borgere der har aller mest brug for socialt samvær og aktiviteter i hverdagen. 

I aktivitetscentret er der dagligt flere forskellige aktiviteter som borgerne kan deltage i. De forskellige hold stimulerer bl.a. de kognitive færdigheder, f. eks. at huske, strukturere, planlægge. Holdene kan være mangeartede lige fra fysiske træningshold, erindringshold, kreative hold og madhold. En del af tiden i Aktivitetscenteret bruges på socialt samvær, hvor man gennem gode snakke, spil, dans og spisning kan danne nye relationer og venskaber.

I aktivitetscentret har man muligheden for at købe frokost, kaffe og dessert som vi hygger os med at spise sammen. Maden leveres af Egedal Kommunes Madsservice. I aktivitetscentret er hyggelige omgivelser i højsæde og vi nyder derfor ligeledes at passe vores drivhus og blomster sammen med borgerne.

Meningsfuldt samvær i hverdagen

Formålet er at skabe meningsfuldt samvær i trygge rammer og inddrage borgerne i hverdagens aktiviteter alt efter ønsker og formåen, samt at aflaste pårørende/ægtefælle. Tilbuddet er tilegnet de hjemmeboende borgere som kan visiteres til tilbuddet, og få mulighed for at komme i dagcenteret en eller tre gange om ugen. Der er mulighed for at få bevilliget kørsel til tilbuddet.

Adressen 

Aktivitetscenter Damgårdsparken
Damgårdsparken 7-9, 3660 Stenløse
Telefon 72 59 67 50

Åbent fra kl. 9-14

Ansøg

Kontakt Den Sundhedsfaglige Myndighed for at ansøge om en plads til tilbudet.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12