Egedal Kommunes beredskab for håndtering af overgreb mod børn er politisk vedtaget i henhold til lov om social service § 19, stk. 4. Herudover baserer beredskabets sig på §49a, som giver mulighed for undtagelsesvist at udveksle oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde. Samarbejdet kan foregå imellem skole, sundhedspleje, dagtilbud og socialforvaltning, samt PPR.

Beredskabet henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Formålet med beredskabsplanen er at give de professionelle viden om, hvornår og hvordan de skal agere, når de er i tvivl om et barns signaler og adfærd samt når de har bekymring, viden eller mistanke om overgreb mod barnet.

Beredskabsplanen består af tre dele:

Beredskabsplan – hurtigt overblik over handleguides
Beredskabsplan del 1 – uddybede handleguides
Beredskabsplan del 2 – forebyggelse og opsporing

Del: