Familierådslagning

Hvad er familierådslagning?

Ved en familierådslagning samles barnet/den unge og dets forældre med familie, venner og andre, som familien tillægger betydning.

Familien og deres netværk skal tale sammen om, hvad der skal til, for at barnet/den unge kan få det bedre.

I en familierådslagning bliver familien og dets netværk aktivt inddraget og opfordret til at komme med relevante og realistiske forslag til, hvad der er den bedste løsning for barnet eller den unge.

Netværket kender barnet og familien og den hverdag, som planen skal fungere i. Derfor kan de pege på løsninger, som er målrettet barnet og dets familie med de udfordringer og ressourcer, som familien har.

Hvem indkalder til familierådslagning?

Det gør Egedal Kommune i samarbejde med barnets/den unges institution eller skole.

Kontakt

Modtagelsen (Underretninger/Bekymringer)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6523

Mail: underretning.born.unge@egekom.dk (uden personfølsomme oplysninger)