• Plejefamiliegodkendelse

  Godkendelse som familieplejer afhænger af hvilken type plejefamilie, der er tale om. Godkendelsen og den godkendende myndighed varierer alt efter, om der er tale om:

  • en generelt egnet kommunal plejefamilie
  • en generelt egnet plejefamilie
  • en konkret egnet kommunal plejefamilie
  • en konkret egnet plejefamilie
  • en netværksplejefamilie

  Hvis du har spørgsmål vedrørende godkendelse som plejefamilie, skal du kontakte kommunen, som kan vejlede dig om hvorvidt godkendelsen skal foretages af kommunen eller socialtilsynet.

 • Vederlag til plejefamilien

  Hvis et barn eller en ung er anbragt i familiepleje af kommunen, udbetaler den anbringende kommune et plejevederlag til familien samt et beløb til kost, logi og tøj.

  Plejefamilien skal betale skat af plejevederlaget, mens godtgørelsen for kost, logi m.m. er skattefri.

 • Ingen vederlag til netværksplejefamilier

  Netværksplejefamilier får ikke plejevederlag. I stedet får familien dækket sine faktiske omkostninger ved plejeforholdet.

  Familien kan i særlige tilfælde få et beløb udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbets størrelse afhænger af familiens tidligere indtægter. Det er kommunen, der vurderer, om familien kan få hel eller delvis erstatning for tabt arbejdsindtægt.

Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet

Kontakt

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12